Haku Menu

Warkauden Tanssikellari ry:n kokouskutsu 2020 vuosikokoukseen ja esityslista

Warkauden Tanssikellariyhdistys ry:n kokouskutsu 2020 rev. 2 vuosikokoukseen sekä vuosikokouksen esityslista

 

Aika:              torstai 9.4.2020 klo 16.15

Paikka:         –

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitellään vuoden 2019 toiminta (vuoden 2019 toimintakertomus)
 6. Esitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 sekä jäsenmaksun suuruus
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
 11. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset
 12. Käsitellään muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

 

Päivitetty 06.04.2020