Haku Menu

Tekstiiliä mennen tullen -verkkoluentosarja  29.10.-12.11.2020

Luentosarjassa etsitään vastauksia kysymyksiin: Mistä tekstiili tulee ja mihin se menee materiaalina, tekniikkana ja tutkimuskohteena? Miten käsitys tekstiilistä kuituna ja materiaalina on liikkeessä tässä ajassa? Miten ymmärrys tekstiilin historiasta ja tulevaisuudesta on muotoutunut viime aikoina? 

Helsingin suomenkielinen työväenopisto ja Tekstiilikulttuuriseura –Sällskapet för textilkultur ry – järjestävät yhteistyönä luentosarjan, jota voi seurata etänä Soisalo-opistolla. Kaikki kolme luentoa ovat eri paikkakunnilla. Luentojen jälkeen pieni työpaja. 

29.10.2020 Tekstiililöydöistä puvuksi, 1/3 

Kuvansin uusi koulu, aula, Kuvansintie 6, Joroinen
klo 16.4518.15 arkeologi Jaana Riikonen 

Hihansuusta sukanvarteen – arkeologisia tekstiililöytöjä Ravattulan Ristimäeltä  

Turun lähellä sijaitseva Kaarinan Ravattulan Ristimäki on Suomen vanhimman tunnetun kirkon paikka, ja kirkkoa ympäröi satoja hautoja käsittävä aidattu kirkkomaa. Turun yliopiston suorittamissa arkeologisissa kaivauksissa vuosina 2010-2016 paikalta tutkittiin noin 60 hautaa, joista osassa oli säilynyt tekstiilijäänteitä. Valtaosa näistä haudoista on naisten hautoja. Luennolla kerrotaan 1100-luvulle ja 1200-luvun alkuun ajoittuvista tekstiileistä ja niiden tutkimuksesta keskittyen erityisesti hautaan, jonka löytöjen pohjalta valmistuu uusi muinaispukurekonstruktio, Ravattulan puku. Siinä näkyy sekä vanha rautakauden perinne että uusia keskiaikaisia muotipiirteitä.  

 

5.11.2020 Kasvit täynnä värejä ja kuituja, 2/3
Otto Kotilaisen koulu, Keskuksenkuja 2, Heinävesi 

klo 16.4517.30 dosentti, luonnonväriainetutkija Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, BioColour-hankkeen johtaja 

Luontopohjaisia väriaineita materiaalimarkkinoille  

BioColour-hanke on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke, jossa etsitään menetelmiä luontoperäisten väriaineiden laajamittaiseen käyttöön kiertotalouden ja kestävän materiaalituotannon mukaisissa sovelluksissa. Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja bioväriaineista kiinnostuneiden toimijoiden välille ja vaikuttaa siihen, että löydettäisiin ratkaisuja kestävämpään materiaalien tuotantoon ja kuluttamiseen. BioColour-hanke haluaa etsiä ratkaisuja yhteistyössä eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa, joita voivat olla tiedeyhteisö, päättäjät, yritykset, kouluttajat ja ruohonjuuritason kuluttajat. 

klo 17.3018.15 väitöskirjatutkija, KM Jenni Suomela, Helsingin yliopisto 

Liinavaatteet lähitarkastelussa – arkeologisten ja kansatieteellisten tekstiilien kasvikuitumateriaalit  

Kasvikuituisten tekstiilimateriaalien – pellavan, hampun ja nokkosen – tunnistaminen toisistaan on ollut mahdollista vasta viimeaikaisen menetelmien teknologisen kehityksen myötä. Yleiskäsitteeseen ’liinavaatteet’ pystytään tätä kautta pureutumaan aivan uudella tavalla. Arkeologisten ja kansatieteellisten kasvikuituisten tekstiilien tutkimus muistuttaa myös mahdollisuuksista tulevaisuuden tekstiilituotantoa varten 

 

12.11.2020 Uusia kuituja puusta ja jätteestä, 3/3
Nuorten Talo, Auditorio, Osmajoentie 28, Varkaus 

klo 16.4517.30 tekniikan tohtori Marja Rissanen, Aalto-yliopisto 

Ioncell – koivusta ja puuvillajätteestä uusia tekstiilikuituja  

Luennolla   tarkastellaan mitä ominaisuuksia tekstiilikuiduilla tulee olla, jotta   ne olisivat ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaisia. Luennossa   esitetään, miten Ioncell-kuitua valmistetaan ja minkälaiset  ominaisuudet  sillä on, sekä esimerkkejä Ioncell-kuiduista  valmistetuista  demovaatteista. 

klo 17.3018.15 tuotepäällikkö Kirsi Terho, Infinited Fiber Company 

Infinited Fiber – kun jäte muuttuu kuiduksi  

Tekstiilijätteen   regenerointi uudeksi kuiduksi ja uuden puuvillan kaltaisen   kuitutuotteen käyttö ja mahdollisuudet muotiteollisuudessa. 

 

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Päivitetty 18.05.2020