Haku Menu

Ajankohtaista

Syysloma

Olemme syyslomalla 12.-16.10. ja työpöytien ääressä jälleen ma 19.10.
(Pieksämäki lomalla 19.-23.10.)

Aurinkoisia syyspäiviä!

Päivitetty 09.10.2020

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen – hanke on käynnistynyt

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen – hanke on käynnistynyt

Opetushallituksen rahoittamassa Kestävää iloa ja oppia  (KEIJO) –hankkeessa lisätään opiston koko henkilökunnan kestävän elämäntavan tietoisuutta. Pysyvää vaikuttavuutta haetaan sillä, että jatkossa opiston henkilökunta tietää, mitä kestävä elämäntapa monissa muodoissa tarkoittaa ja miten sitä voi sisällyttää omaan opetukseen alasta riippumatta. Ekososiaalinen sivistys tullaan sisällyttämään opetukseen siten, että jokainen Soisalo-opistossa opiskeleva saa kurssiltaan luontaisesti myös tietoa ja taitoja kestävään elämäntapaan. Samalla parannetaan digitaitoja. Näiden muutosten kautta kestävän kehityksen arvomaailma tulee näkymään siinä, miten opiskelijat toimivat tavallisessa arjessa. Lisäksi onnistuneella viestinnällä voidaan vaikuttaa myös sidosryhmissä tapahtuviin muutoksiin.

KEIJO-hanke on alkanut elokuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Kestävää elämäntapaa edistävää koulutusta pilotoidaan kolmella eri kurssilla. Kokeiluista saadaan arviointitietoa ja jaettavia toimintamalleja. Näiden kaikkien toimenpiteiden myötä osallisuus lisääntyy ja opintojen saavutettavuus paranee. Tarkoituksena on myös löytää henkilökunnasta keke-agentteja, jotka edistävät kestävän tulevaisuuden näkyväksi tekemistä.

Opistossa tiedostetaan, että muutokset tapahtuvat asteittain ja juurtuvat käytännöksi osin hankkeen aikana, mutta myös sen jälkeen. Suurin tavoite vaikuttavuudessa on yhteiskunnallinen muutos sekä paikallisesta että alueellisesta näkökulmasta.  Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen peruspilareita ovat oman elämän hallinta ja kulttuurinen identiteetti, joiden kanssa ympäristöön liittyvät kysymykset kulkevat käsi kädessä.  Kun saamme opetustoiminnalla ja viestinnällä muutoksen käyntiin, sillä on yhteiskunnallisesti ajatellen mittavat ja pysyvät vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Lue lisää

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaa ja opetusta

Päivitetty 14.09.2020

Ilmoittaudu kursseille!

Mikäli Soisalo-opiston opetusjärjestelyihin tulee poikkeustilanteesta johtuvia muutoksia, hyvitämme asiakasmaksuja keväällä 2020 tehtyjen linjausten mukaisesti.
Päivitetty 04.09.2020

Turvallisuusohjeita kansalaisopiston kursseille osallistuville

Lämpimästi tervetuloa uudelle lukuvuodelle! COVID-19 tartuntojen ehkäiseminen vaatii turvallisuusjärjestelyjä. Soisalo-opistossa noudatetaan opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia turvallisuusohjeita. Kansalaisopiston kursseilla kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan ja turvaväleihin.

 • Tunneille voi osallistua vain täysin terveenä.
 • Tunnille saapuessa ja tunnilta poistuessa pese kädet huolellisesti saippualla. Mikäli ei ole mahdollista pestä käsiä, käytä käsidesiä. Tiloissa ja opettajalla on käsidesiä. Voit käyttää myös omaa käsidesipulloa.
 • Yhteiskäyttöiset välineet puhdistetaan käyttöjen välillä. Opettajalla on puhdistusainetta.
 • Lähikontakteja tulee välttää ja 1-2 metrin turvaväleistä tulee huolehtia
 • Opettajat suunnittelevat opetuksen niin, että turvavälit toteutuvat.
 • Opistotalon salin jumppamattoja käytetään omien jumppamattojen alla.
 • Opetustiloissa ollaan vain kurssin aikana. 

Nämä ohjeet perustuvat THL:n suosituksiin. Lisätietoa löytyy osoitteesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Ajankohtainen, päivittyvä info löytyy Soisalo-opiston kotisivuilta osoitteesta http://www.soisalo-opisto.fi/ajankohtaista/

 

Tiedote (pdf)

Päivitetty 31.08.2020

Syyslukukauden alkamisessa huomioitavaa

Opetus- ja muu toiminta aloitetaan normaalisti hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Opetusjärjestelyissä voi tapahtua muutoksia.

Hygienia:

 • Kaikki asiakkaat ja henkilökunta huolehtivat käsihygieniasta. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Turvavälit:

 • Opetusjärjestelyissä on huomioitu turvavälien toteutuminen
 • Jokainen on osaltaan vastuussa turvavälien noudattamisesta
 • Lähikontakteja tulee välttää

Oireisena ei tule osallistua opiston toimintaan.

Kansalaisopiston turvallisuusohje

Kuvataidekoulun turvallisuusohje

Käsityökoulun turvallisuusohje

Musiikkiopiston turvallisuusohje

Taideleikkikoulun turvallisuusohje

Tanssikoulun turvallisuusohje

Päivitetty 04.09.2020