Haku Menu

Ensiapu

Päivitä ensiaputaitosi!

Soisalo-opisto järjestää ensiapukursseja: Hätäensiapu (8h, 4 h), Ensiapu 1 ja Ensiapu 2 ensiapukoulu-kursseja avoimena kaikille Varkaudessa. Ensiapukurssit noudattavat SPR:n suosituksia. Kouluttaja ovat SPR:n hyväksymä Ensiavun – ja terveystiedon kouluttaja. Kurssista saa tarvittaessa todistuksen (10 €), joka on voimassa kolme vuotta.

Ensiapukoulutuksia järjestään myös tilauksesta nopeallakin aikataululla. Koulutus voidaan jäjestää joko tilaajan tiloissa tai Soisalo-opistolla.

Kouluttajana ea-kursseilla toimii Maarit Antikainen, joka on SPR:n hyväksymä Ensiavun – ja terveystiedon kouluttaja. Maarit toiminut  jo useamman vuoden opettajana opistolla. Hän on saanut kursseilta erinomaista palautetta: ”Keskusteleva opetus oli hyvä vaihtoehto edellisille ensiapukursseille, jotka ovat olleet teoreettisempia ja sitä myötä väsyttävämpiä.” tai ”Erittäin hyvä luennoitsija ja käytännön ammattilainen.”

 Hätäensiapu ja Ensiapu (EA1) 2019 Varkaudessa

 • Ensiapukurssi 1, 16 h
  Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet: auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat ja myrkytykset teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.

 • Ensiapukurssi 2, 16 h
  Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.
  Sisältö: auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiapu, vammamekanismin merkitys vamman synnyssä, pään- ja kasvojen vammat, vammojen ensiapu, loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset, ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa ja lämmön aiheuttamissa sairastumisissa, käydään läpi käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.  Hinta 100 €.
 • Hätäensiapu, 8 h
  Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet: hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu, elvytys, haavat ja yleisimmät sairauskohtaukset teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan EA:n tai EA2:n. Hinta 65 €.

 • Hätäensiapukurssi 4 h
  Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet sisällön mukaisissa aiheissa:
  Hätäensiavun perusteet
  Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys, vierasesine hengitysteissä, verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon tyrehdyttäminen.
  Tapaturmien ehkäisy
  Defibrillaattorin käyttö osana elvytystä

  Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan EA:n tai EA2:n. Hinta 40 €.

Katso muut täydennyskoulutukset›

Kurssisuunnitelusta vastaa

Miia Impiö, suunnittelija
miia.impio(at)soisalo-opisto.fi
puh. 040 713 8664