Haku Menu

Ensiapu

Päivitä ensiaputaitosi!

Soisalo-opisto järjestää ensiapukursseja: Hätäensiapu (8h, 4 h), Ensiapu 1 ja Lasten ensiapukoulu-kursseja avoimena kaikille Varkaudessa. Ensiapukurssit noudattavat SPR:n suosituksia. Kouluttaja ovat SPR:n hyväksymä Ensiavun – ja terveystiedon kouluttaja. Koulutuksia järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin joko Soisalo-opistolla tai tilaajan tiloissa. Kurssista saa tarvittaessa todistuksen (10 €), joka on voimassa kolme vuotta. Koulutuksia järjestään myös tilauksesta nopeallakin aikataululla.

Kurssit pitää Maarit Antikainen, joka on SPR:n hyväksymä Ensiavun – ja terveystiedon kouluttaja. Maarit toiminut  jo useamman vuoden opettajana opistolla. Hän on saanut kursseilta erinomaista palautetta: ”Keskusteleva opetus oli hyvä vaihtoehto edellisille ensiapukursseille, jotka ovat olleet teoreettisempia ja sitä myötä väsyttävämpiä.” tai ”Erittäin hyvä luennoitsija ja käytännön ammattilainen.”

 Hätäensiapu ja Ensiapu (EA1) 2017-2018 Varkaudessa

 • Ensiapukurssi 1, 16 h
  Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet: auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat ja myrkytykset teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Hinta 95 €.

 • Ensiapukurssi 2, 16 h
  Kurssin suor ittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Sisältö: auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiapu, vammamekanismin merkitys vamman synnyssä, pään- ja kasvojen vammat, vammojen ensiapu, loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu, ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset, ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa ja lämmön aiheuttamissa sairastumisissa, käydään läpi käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä.

  • Ei tällä hetkellä kursseja.
 • Hätäensiapu, 8 h
  Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet: hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu, elvytys, haavat ja yleisimmät sairauskohtaukset teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan EA:n tai EA2:n. Hinta 65 €.

 • Hätäensiapukurssi 4 h
  Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet: hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu ja elvytys teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssilla käydään myös läpi defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan EA:n tai EA2:n. Kurssista saa tarvittaessa todistuksen (8 €), joka on voimassa kolme vuotta. Kurssilta ei saa alennusta. Hinta 40 €.

 • Ensiaputaitokoulu lapsille
  Ensiaputaitojen opettelua 7-12-vuotiaille. Lapsi oppii ennakoimaan ja tunnistamaan hätäensiavun tarpeen ja oppii ensiavun perustaitoja. Kurssilla käydään käytännön avulla läpi: avunpyynnön tarpeellisuus, toiminta terveyttä vaarantavissa tilanteissa ja verenvuodon tyrehdyttäminen. Kurssille otetaan 10 osallistujaa. Hinta 16 €.

Katso muut täydennyskoulutukset›

Kurssisuunnitelusta vastaa

Miia Impiö, suunnittelija
miia.impio(at)soisalo-opisto.fi
puh. 040 713 8664