Haku Menu

Kuvataidekoulu

PrintKoe tekemisen iloa!

Kuvataidekoulu tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista kuvataiteen opetusta.  Kuvataideryhmissä tutustutaan kuvataiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin sekä opitaan tekemään taidetta eri tekniikoilla, työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvallisen ilmaisun ja käsillä tekemisen kautta  lapsi tai nuori voi mm. toteuttaa luovuuttaan, harjoitella havaintojen tekemistä ja kehittää sekä kuvallista ilmaisukykyään että taidollisia valmiuksiaan.

Kuvataidekoulun opetus on teemallista ja tavoitteellista. Keskeistä opetuksessa on innostaa, rohkaista ja tukea oppilaan itseilmaisua ja tekemistä. Monipuolisen työskentelyn kautta kehitetään oppilaan kuvallista ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä vahvistetaan oman taidesuhteen muotoutumista.
Monipuolisen työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat myös mm. taidenäyttelyihin tutustuminen ja taideretket. 

Lukuvuoden 2020–2021 teemana on Juhlat.

Kuvataiteen opetusta järjestetään Varkaudessa.
Kuvataideryhmiä on 7–19 -vuotiaille. Ryhmiä opettaa innostavat ja ammattitaitoiset opettajat.

Kuvataideryhmiin voi ilmoittautua jatkuvasti. Ryhmiin ilmoittaudutaan iän mukaan. Voit tulla myös tutustumaan kuvataidekoulun toimintaan ennen ilmoittautumista. Myös vapaaoppilaspaikkoja on haettavissa taloudellisin perustein Lue lisää tästä.

Opinnoista saa tarvittaessa todistuksen. Katso ryhmien kokoontumisajat lukujärjestyksestä.

0–6-vuotiaat lapset voivat harrastaa kuvataidetta Taideleikkikoulussa

Yhteiset opinnot -kuvataideryhmät 7–12 -vuotiaille

Nautitaan taiteen tekemisestä ja taide-elämyksistä! Tutustutaan kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin:

  • piirustus
  • maalaus
  • taidegrafiikka
  • keramiikka
  • kuvanveisto
  • valokuvaus
  • monitaiteiset kokeilevat tekniikat
  • animaatio
  • performanssi
  • ympäristö -ja yhteisötaide

Teemaopinnot -kuvataideryhmät 12–19 –vuotiaille

Opinnoissa syvennytään tekniikkoihin ja kuvallisiin kokonaisuuksiin: piirustus, maalaus, taidegrafiikka, keramiikka, kokeileva kuvataide, mediataide ja digitaide. Oppilaan omaa taiteellista ilmaisua vahvistetaan ja hän oppii arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan omaa sekä muiden työskentelyprosessia.

Lukuvuosimaksut:
Yhteiset opinnot 90 min/vko/ 276 € (sis.materiaalimaksun 84 €, laskutus kahdessa erässä)
Teemaopinnot 135 min/ vko/ 320 € (sis.materiaalimaksun 84 €, laskutus neljässä erässä)

Opetuspaikka:
Nuorten talo, Osmajoentie 28, Varkaus

Ilmoittautuminen kuvataidekouluun tapahtuu tästä.

Kuvataidekouluun hakeneille ilmoitetaan kesä-elokuussa oman ryhmän kokoontumiset, kellonajat jne. Lukuvuoden aikana otetaan ryhmiin uusia oppilaita, jos niissä on vapaita paikkoja.

 

Opetuksesta vastaa

Kaarin Oresmaa, suunnittelijaopettaja
kaarin.oresmaa(at)soisalo-opisto.fi
Nuorten Talo, Soisalo-kuvataidekoulu, Osmajoentie 28, 78210 Varkaus
puh. 044 444 2273

Opettajat:

Maria Rouvinen-Mäkelä, tuntiopettaja
puh. 040 766 4211
Johanna Vinha, tuntiopettaja
puh. 041 501 0227
Satu Juutilainen, tuntiopettaja
puh. 045 105 5831