Haku Menu

Seutujaosto

Soisalo-opisto toimii Varkauden kaupungin ylläpitämänä oppilaitoksena Heinäveden, Joroisten ja Varkauden alueilla sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta myös Leppävirralla ja Pieksämäellä. Soisalo-opiston toimintaa säätelee Varkauden sivistyslautakunnan alaisena toimiva seutujaosto, jossa on edustus jokaisesta Soisalo-opiston sopimuskunnasta.

Seutujaoston esittelijänä toimii Varkauden sivistysjohtaja Timo Tuunainen,
puh. 5794 460 tai 040 1834 191, timo.tuunainen(at)varkaus.fi

Sivistyslautakunnan seutujaosto 2017-21
Varsinainen jäsen ja varajäsen perässä

Hedman Pia (puheenjohtaja), Tenhunen Anne
Juvonen Hannu, Pekkinen Jukka
Tolvanen Taru, Markkanen Isto
Juvonen Sari Heinävesi, Karvinen Anssi Heinävesi
Keinänen Mikko Heinävesi, Auvinen Hanna Heinävesi
Holopainen Pekka Joroinen, Taskinen Sabine Joroinen
Kasanen Jani Joroinen Silmäri Janita Joroinen
Saraketo Katja Kaupunginhallituksen edustaja
Kuvaja Elina Kaupunginhallituksen varaedustaja
Roponen Lauri Leppävirran edustaja, Pesonen Markku Leppävirran edustaja
Jauhijärvi Merja Pieksämäen edustaja, Kalliokoski Irene Pieksämäen edustaja

Vapaa sivistystyö eli kansalaisopisto
Kansalaisopiston opetus rahoitetaan valtionosuuksin, kurssimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Kukin kunta päättää itse paljonko vapaan sivistystyön (=kansalaisopiston) tunteja kunnan alueella järjestetään kalenterivuoden aikana sekä maksaa niistä sovitun tuntihinnan mukaisen korvauksen. Soisalo-opisto toteuttaa tunteja kunnan tilauksen ja toiveiden mukaisesti sekä opiskelijapalautteen ja -toiveiden mukaisesti. Kurssihinnoittelu ja muut käytännöt ovat koko opiston alueella yhteneväiset.

Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus rahoitetaan valtionosuuksin, lukukausimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Taiteen perusopetukseen on vapaa hakeutumisoikeus kaikista Soisalo-opiston sopimuskunnista, kuntakohtaisia opiskelijakiintiöitä ei ole. Taiteen perusopetuksen ryhmiä järjestetään sen mukaan, missä opiskelijoita on riittävästi. Sopimuskunnat maksavat opetuksesta oppilasmäärän mukaisesti. Pieksämäen kaupungin kanssa on erillissopimus musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta. Joroisissa käsityön opetus toteutetaan yhteistyössä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa.

Koulutus- ja lastenkulttuuripalvelut
Aikuiskoulutusyksikön toiminta ja sen rahoitus sovitaan kunkin hankkeen osalta erikseen. Kuopion kesäyliopiston toiminta Varkauden seudulla rahoitetaan valtionosuuksin, opiskelijamaksuin sekä avustuksin. Toiminnasta on solmittu erillinen sopimus Varkauden kaupungin ja Kuopion Yliopistoseura ry:n kesken. Lastenkulttuurikeskus Versoa rahoittavat Varkauden, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun, Hirvensalmen, Heinäveden ja Leppävirran kunnat.

Varkauden sivistyslautakunnan seutujaoston pöytäkirjat