Haku Menu

Vähän vähemmän, mutta hyvää ja yhdessä suunnitellen

Kansalaisopistotoiminnan laajuus ja rahoitus

 

Kuntien edustajien kanssa yhteisymmärryksessä on päädytty siihen, että kunnan rahoitusosuus järjestettyä kansalaisopistotuntia kohden on vuoden 2021 alusta lähtien 25 € (ennen 20,5 €).

Tuntihinta 20,50 € ei kata todellisia kuntakohtaisia kustannuksia, koska vuosien myötä kustannustaso on noussut ja valtionosuuden määrä puolestaan laskenut. Lisäksi asiakasmaksut halutaan pitää kohtuullisella tasolla.

Heinäveden ja Joroisten opetustuntimäärät tulevat jonkin verran vähenemään ja Varkauden tuntimäärää pyritään kasvattamaan. Heinäveden ja Joroisten opetustuntimäärät tulevat jatkossakin olemaan hyvällä tasolla suhteutettuna kunnan asukasmäärään. Tulevan lukuvuoden 2020-21 opinto-ohjelmaan ei minkään kunnan osalta tule suuria muutoksia nykyiseen verrattuna.

Rahoitusneuvottelujen rinnalla on käynnistynyt kurssisuunnittelun ja kuntalähtöisen toimintamallin kehittäminen. Tavoitteena on, että opiston palvelut entistä paremmin vastaavat kunnan ja kuntalaisten tarpeita sekä toiveita ja, että suunnittelua tehdään yhdessä.

 

Kurssisuunnittelun kokonaisvastuut on määritelty alueittain seuraavasti:

Heinävesi    suunnittelijaopettaja Päivi Tölli, p. 040 713 8654

Joroinen      suunnittelija Miia Impiö, p. 040 713 8664

Varkaus       suunnittelijaopettaja Kaarin Oresmaa, p. 044 444 2273

Päivitetty 02.06.2022