Haku Menu

Musiikkiopiston etäopetusohjeet

Soisalo-opiston tiedote mahdolliseen etäopetukseen siirtymisestä

Soisalo-opisto noudattaa Opetushallituksen, Terveyden ja -hyvinvoinninlaitoksen, Aluehallintoviranomaisten ja Varkauden kaupungin hygienia- ja turvallisuusohjeita covid 19 –pandemiassa. Tarvittaessa pystymme siirtymään etäopetukseen.

Teimme viime kevään etäopetusjaksosta oppilaille kyselyn, jonka perusteella olemme kehittäneet etäopetustamme. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, joilta saimme tärkeää tietoa etäopetuksen kehittämistarpeista.  Olemme suunnitelleet etäopetuksen menetelmiä ja sisältöjä sekä järjestäneet opettajille koulutusta verkkopedagogiikkaan.

 

Soisalo-opiston yleiset käytännöt tilanteessa, jossa siirrytään etäopetukseen covid 19 –pandemian takia:

 

  • Opetus toteutetaan pääosin lukujärjestyksen mukaisesti etäyhteyksin.
  • Opetuksessa voidaan käyttää myös muita digitaalisia oppimisympäristöjä joko reaaliaikaisen etäopetuksen tukena tai vaihtoehtona.
  • Lukukausimaksua alennetaan 30 % etäopetuksena pidetyistä tunneista, jos etäopetusjakso kestää yli 3 viikkoa,  ei siis koko lukukauden maksusta. Jos etäopetus kestää esimerkiksi 2 kuukautta, alennetaan lukukausimaksua 30 % kahden kuukauden ajanjaksolta. Keväällä etäopetus kesti tarkalleen puolet lukukauden kestosta. Tällöin etäopetusjakson 30 % alennuksen vaikutus kevään lukukauden maksuun oli 15 %.
  • Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään, hyvitetään lukukausimaksu tältä ajalta täysimääräisenä.

 

Musiikkiopiston etäopetusohjeet:

 

  • Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti oman opettajan johdolla Google duon, Zoomin tai Microsoft teamsin kautta
  • Opettajan kanssa valitaan käytettävä sovellus
  • Ensimmäisellä tunnilla varataan aikaa sovelluksen käyttöön riittävästi, jotta opetus sujuu teknisesti hyvin
  • Opettajan kanssa suunnitellaan sisältöä etäopetusjaksolle.

 

 

Päivitetty 02.06.2022