Haku Menu

Ajankohtaista

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen – hanke on käynnistynyt

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen – hanke on käynnistynyt

Opetushallituksen rahoittamassa Kestävää iloa ja oppia  (KEIJO) –hankkeessa lisätään opiston koko henkilökunnan kestävän elämäntavan tietoisuutta. Pysyvää vaikuttavuutta haetaan sillä, että jatkossa opiston henkilökunta tietää, mitä kestävä elämäntapa monissa muodoissa tarkoittaa ja miten sitä voi sisällyttää omaan opetukseen alasta riippumatta. Ekososiaalinen sivistys tullaan sisällyttämään opetukseen siten, että jokainen Soisalo-opistossa opiskeleva saa kurssiltaan luontaisesti myös tietoa ja taitoja kestävään elämäntapaan. Samalla parannetaan digitaitoja. Näiden muutosten kautta kestävän kehityksen arvomaailma tulee näkymään siinä, miten opiskelijat toimivat tavallisessa arjessa. Lisäksi onnistuneella viestinnällä voidaan vaikuttaa myös sidosryhmissä tapahtuviin muutoksiin.

KEIJO-hanke on alkanut elokuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Kestävää elämäntapaa edistävää koulutusta pilotoidaan kolmella eri kurssilla. Kokeiluista saadaan arviointitietoa ja jaettavia toimintamalleja. Näiden kaikkien toimenpiteiden myötä osallisuus lisääntyy ja opintojen saavutettavuus paranee. Tarkoituksena on myös löytää henkilökunnasta keke-agentteja, jotka edistävät kestävän tulevaisuuden näkyväksi tekemistä.

Opistossa tiedostetaan, että muutokset tapahtuvat asteittain ja juurtuvat käytännöksi osin hankkeen aikana, mutta myös sen jälkeen. Suurin tavoite vaikuttavuudessa on yhteiskunnallinen muutos sekä paikallisesta että alueellisesta näkökulmasta.  Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen peruspilareita ovat oman elämän hallinta ja kulttuurinen identiteetti, joiden kanssa ympäristöön liittyvät kysymykset kulkevat käsi kädessä.  Kun saamme opetustoiminnalla ja viestinnällä muutoksen käyntiin, sillä on yhteiskunnallisesti ajatellen mittavat ja pysyvät vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Lue lisää

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaa ja opetusta

Päivitetty 14.09.2020

Sienet tutuksi retkellä vai Musiikin perusteiden opiskelua verkossa – Soisalo-opistolla lukuisia uutuuskursseja

Nyt se taas alkaa – ilmoittautuminen Soisalo-opiston kursseille avautuu 12.8. klo 12 verkossa ja puhelimitse 040 713 8660. Suosittelemme vahvasti ilmoittautumista verkossa.

Soisalo-opiston toiminta käynnistyy normaaliin tapaan. Opetusjärjestelyissä huomioidaan kuitenkin tilanteen mukaiset suositukset ja ohjeistukset esimerkiksi hygieniasta ja turvaväleistä. Teemme kaikki mahdolliset järjestelyt, että opiskelu on turvallista. Myös jokainen osallistuja vastaa omalta osaltaan turvallisuudesta. Opisto tiedottaa opetusjärjestelyistä ja käytäntöihin liittyvistä asioista.

Soisalo-opistolla on tarjolla useita asiakkaiden toivomia uutuuksia, verkkokursseja ja yhteisiä kursseja lapsille ja aikuiselle. Myös toive pidemmästä lukukaudesta toteutuu syyslukukaudella. Saavutettavuutta on parannettu tilaratkaisujen avulla ja suunnittelemalla toimintaa yhdessä kyläyhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lapsille ja nuorille suunnatuissa Soisalo-taidekouluissa (kuvataide, käsityö, musiikki, tanssi) on tilaa uusille opiskelijoille. Opiskelupaikkoja taidekouluihin voi kysyä jatkuvasti, sillä ryhmiä täydennetään mahdollisuuksien mukaan.

Heti syksyn alussa voit lähteä Sienet tutuksi retkelle. Kurssi sopii aloittelijoille ja vähän kokeneemmillekin. Jos retkeileminen tai vaeltaminen kiinnostaa, niin tule mukaan perehtymään yöretken sekä muutaman päivän vaelluksen suunnitteluun Poluille – Kuinka aloittaa vaellusharrastus-kurssille. Molemmat kurssit sopivat myös lapsille.

Kuvataiteessa on uutuuksia sekä nuorille, aikuisille tai koko perheelle. Kokeellinen taidelabra nuorille alkaa Kerisalossa, jossa tehdään taidetta nuorten ideoiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opi piirtämään -kurssille Varkaudessa on tervetulleita aikuisten lisäksi myös lapset. Uutuutena on myös Uurnan tekeminen savesta, jonka yhteydessä käydään läpi aiheeseen liittyvää symboliikkaa. Valokuvauksen uutuutena on Ihminen miljöössä –valokuvaus kuvaamisen perusteet osaaville. Aluksi käydään läpi ihmisen kuvaamisen teoriaa ja tämän jälkeen kuvataan ulko- ja sisämiljöössä.

Nykytanssin tiiviskurssille Varkauteen toivotaan mukaan kaikki tanssia aiemmin harrastaneet. Kurssi pohjautuu Hanna Pohjolan johdolla release -nykytanssitekniikkaan ja tanssi-improvisaatioon. Liikunnan uutuutena on Tuolijumppa Warikolla Varkaudessa. Jos istut paljon, niin mikset hyödyntäisi tuolia myös lihaskunnon kehittämiseen ja kehon huoltamiseen. Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta -kurssien avulla halutaan nyt jo aktiivisesti liikuntaa harrastavat tai aikovat Kaitaisten, Kerisalon, Malkkilan ja Karvion asukkaat entistä parempaan kuntoon.

Musiikissa on useampia kurssiuutuuksia sekä nuorille että aikuisille. Nyt voit opetella räppäämistä, äänentoistoa tai äänittämisen ja studio-ohjelmistojen perusteita Varkaudessa. Heinävedellä hoivakotien asukkaille ja heidän omaisilleen järjestetään Musiikista ja muistelosta hyvinvointia, jossa lauletaan ja kuunnellaan vuosikymmenten saatossa tutuksi tulleita lauluja. Mikäli haluat musiikin harrastamiseesi teoreettista pohjaa, tule Musiikin perusteet verkkokurssille. Jos esiintyminen jännittää, niin sitä voi työstää Vinkkejä jännittäjälle-verkkokurssilla.

Kädentaitojen kursseille toivotaan nuoria opettelemaan kädentaitoja. Voit lähteä Matka Adindan maailmaan virkkaamalla -kurssille Kuvansiin tai valmistamaan karjalaisen juhla-asun feresin Heinävedellä. Joroisten kylillä järjestetään joulu- ja pääsiäispajoja yhdessä aikuisille ja lapsille. Kiven- ja lasinkaiverrus-kurssille Vihtariin kannattaa tulla kauempaakin. Penninvenyttäjän kierrätyskäsityöt –kurssilla kierrätetään niin farkut kuin kaappien kätköön jääneet lakanat ja pitsit uuteen käyttöön.

Viron kielet alkeita on paljon toivottu ja kurssi alkaa heti lukukauden alussa Varkaudessa. Tällä kurssilla opetus tapahtuu verkkovälitteisesti luokkaan. Kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat aloittaa harrastamisen joko Joroisissa tai Varkaudessa Iloa kirjoittamisesta -kurssilla. Mukaan voi tulla kaikentasoiset kirjoittajat.

Mikäli mielenterveysongelmat lähipiirissä tai työssä puhuttaa, niin osallistumalla Mielenterveyden ensiapukoulutukseen saat mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Kurssi järjestetään vuoden mittaan kaikissa kunnissa.

Tarjonnassa on myös mielenkiintoisia luentoja. Klassisesta kuvataiteesta pitää pe 28.8. Firenzessä vuosikymmenen opiskellut ja opettanut kuvataiteilija, Ateljee Espoo -taidekoulun perustaja Janne Jääskeläinen. Voiko kuluttaja hillitä ilmastonmuutosta? -luennolla to 4.2. pohditaan Päivi Kosusen johdolla, että mikä merkitys kotitalouksilla on ilmastokriisin ratkaisussa ja onko kuluttajien valinnoilla väliä?

Soisalo-taidekoulut tarjoavat monipuoliset harrastusmahdollisuudet kädentaidoista, kuvataiteesta, musiikista ja tanssista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Opetus toteutetaan viihtyisässä ympäristössä, hyvässä ilmapiirissä taitavien ja innostavien opettajien kanssa. Aikaisempaa harrastuneisuutta ei vaadita, kiinnostus harrastukseen riittää. Voit aloittaa meillä myös jo kauan harrastaneena. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikin yksilöopetuksessa ensimmäinen tunti on tutustumiskerta, ryhmäopetuksessa voit käydä kahdella tunnilla ennen lopullista päätöstä harrastuksen aloittamisesta.

SnellmanEDU tarjoaa Varkaudessa useita hyvinvointiin painottuvia lähikoulutuksia mm. Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi, TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä, Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle ja Hoitava hengitys. Myös täydennyskoulutuksia on tarjolla.

Opinto-ohjelma on verkossa ja se jaetaan kotiin viikolla 32.

Ilmoittauminen tästä 12.8. klo 12 alkaen.

Uutuuskurssit

JOROINEN
Kehyskudonta 24.9. – 10.12. (1164301)
Matka Adindan maailmaan virkkaamalla, Kuvansi 23.1. – 27.2. (1162302)
Käsityöpaja, Kolma 10.9. – 8.4. (1168303)
Joulu- ja pääsiäspaja, Kolma 14.11. – 27.3. (1157301)
Joulu- ja pääsiäispaja, Kerisalo 14.11.- 27.3. (1157302)
Joulu- ja pääsiäispaja, Kaitainen 27.11. – 20.3. (1157303)
Hathajooga 9.9. – 14.4. (8340301)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Kaitainen 22.9. – 1.12. (8310307)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Kerisalo 8.9.2 – 24.11. (8310306)
Luovaa iloa kirjoittamisesta, Joroinen 3.10.- 24.10. (1302301)
Espanjaa aamuvirkuille senioreille 7.9. – 26.4. (1270301)
Mielenterveyden ensiapu 1, Joroinen 26.2. – 27.2. (9999302)
Koiran ensiapu, Kolma 6.2. – 6.2. (9999301)
Poluille – Kuinka aloittaa vaellusharrastus, Kerisalo 26.9. – 3.10. (4102301)
Kokeellinen taidelabra nuorille, Kerisalo 19.9. – 27.3. (1131303)

VARKAUS
Opi piirtämään 14.9.- 9.11. (1131104)
Ikonimaalaus 12.9. – 20.3. (1131105)
Värioppi -teoriaa, ilmiöitä ja harjoitustöitä 28.10. – 25.11. (1131107)
Kokeellista taidetta: Taidesoitin 24.11. – 15.12. (1131108)
Voi hyvin taiteesta 16.1. – 27.3. (1131109)
Maisemamaalaus 22.5. – 22.5. (1131110)
Uurnan tekeminen savesta 3.10. – 24.10. (1135103)
Riemua risuista 19.2. – 23.4. (1153102)
Uusia muotoja betonista 27.4. – 11.5. (1154103)
Kepparin kanssa kesälomalle, Kangaslampi 1.6. – 3.6. (1157101)
Kevätkudonta 3.5. – 26.5. (1164103)
Talvinen käsityötuokio 29.10. – 10.12. (1165102)
Muotoillaan paperimassasta 25.1. – 29.3. (1165103)
Penninvenyttäjän kierrätyskäsityöt (14.9. – 22.3. (1168101)
Nykytanssin tiiviskurssi 24.10. – 28.2. (1189104)
Tuolijumppa 11.9. – 16.4. (8310105)
Joogaa aloittelijoille 9.9. – 14.4. (8340101)
Aamujooga 10.9. – 15.4. (8340102)
Jooga-päivä C 27.3.- 27.3. (8340111)
Englantia keskustellen 9.9. – 14.4. (1231107)
Ranskan kielen alkeet 9.9.- 14.4. (1250101)
Viron kielen alkeet 10.9. – 22.4. (1298101)
Luovaa iloa kirjoittamisesta 6.2. – 20.2. (1302101)
Tekstityöpaja10.9. – 22. 4. (1302102)
Lukupiiri 8.9. – 27.4. (1302103)
Runon ystävät 8.9. – 13.4. (1302104)
Sienet tutuksi retkellä 5.9.- 19.9. (7198101)
Hyötykasvien viljely 4.3. – 25.3. (7198102)
Me naiset -Warikon kerho 7.9. – 12.4. (6102102)
Räppilyriikka 8.9.- 17.11. (1006102)
Äänentoiston perusteet 10.1. (1006103)
Äänittäminen ja studio-ohjelmistot 17.1. (1006104)
Yhteislaulua 13.9. – 22.11. (1010104)
Viihdeorkesteri 5.9. – 19.4. (1011104)
Ihminen miljöössä –valokuvaus 8.5.2021 (3418102)
Wordpress 21.9.2020 – 16.11.2020 (3498102)

HEINÄVESI
Maalataan kesäkukkia posliinille, Varistaipale 15.9. – 6.10. (1134402)
Tehdään kukkopillit savesta 23.1. – 24.1. (1135404)
Kiven- ja lasinkaiverrus, Vihtari 3.10. – 18.10. (1155402)
Makramee 23.9. – 4.11. (1157401)
Himmeli, Vihtari 22.10. – 19.11. (1157402)
Puutyötontun joululahjapaja, Karvio 21.11. – 28.11. (1157403)
Feresin valmistaminen 23.1.- 20.3. (1160404)
Suomen kieltä hitaasti edeten 10.9.- 27.5. (1211401)
Metsää keholle, mielelle ja sielulle, Vihtari 22.5. – 22.5. (7102401)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Karvio 23.9. – 2.12. (8310402)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Malkkila 9.9. – 25.11. (8310403)
Mielenterveyden ensiapu 1 29.1.2021 – 30.1. (9999401)
Laulu soikoon! 10.9. – 3.12. (1006401)
Musiikista ja muistelosta hyvinvointia 11.9. – 4.12. (1013402)

VERKKO
Musiikin perusteet 11.9. – 19.3. (1006101)
Elämäni Varkaus Digitale 13.1. – 12.5. (1102101)
Vinkkejä jännittäjälle, verkko11.9. – 20.11. (1121103)
Katoavat blokit -tilkkupintoja leikaten 17.9. – 8.10. (1160403)
Matkailijan espanjaa, verkko29.3. – 3.5. (1270102)

LUENNOT
Klassinen kuvataide: koulutus ja näkymät nykyaikana 28.8.2020, Varkaus
Savonmuan Hilima, Joensuun Elli ja muut itäisen Suomen ihmelapset paikallisidentiteetin ilmentyminä 27.10.2020, Heinävesi
Tekstiililöydöistä puvuksi 29.10.2020, Joroinen
Kasvit täynnä värejä ja kuituja 5.11.2020, Heinävesi
Kodin jätteiden lajittelu Keski-Savossa 5.11.2020, Varkaus
Uusia kuituja puusta ja jätteestä 12.11.2020, Varkaus
Voiko kuluttaja hillitä ilmastonmuutosta? 4.2.2021, Varkaus

SnellmanEDUn koulutukset Varkaudessa tai verkossa 2020–2021
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin tukena 22.–23.9., Varkaus
Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi 26.9.2020, Varkaus
Verkkokoulutuksen suunnittelun perusteet 29.9.–3.11., verkko
TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä 3.102020, Varkaus
Tiimivastaavana työyhteisössä – Haasteet ja mahdollisuudet 7.10., Varkaus
Visuaalisen viestinnän perusteet ja työkalut 20.10.–29.10. verkko, Varkaus
Purentaelimistön (TMD) fysioterapia 23.10., Varkaus
Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle 24.10., Varkaus
Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki 14.11.2020, Varkaus
Hoitava hengitys 28.11., Varkaus
Pagizemmo karjalakse – Karjalan kielen alkeet 25.1.–19.4., verkko
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin tukena jatkokurssi 9.–10.2., Varkaus
Kaikki kesäyliopiston täydennyskoulutukset

Lisätietoja voit kysyä
Marjut Latva-Vesanen, rehtori
puh. 040 713 8630
marjut.latva-vesanen@soisalo-opisto.fi

Jukka Tuohino, koulutuspäällikkö
puh. 044 743 6410
jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi

Miia Impiö, suunnittelija
puh. 040 713 8664
miia.impio@soisalo-opisto.fi

Päivitetty 07.08.2020

Iloa ja Oppia on nyt verkkojulkaisu

Iloa ja Oppia-lehti on nyt verkkojulkaisu, jossa kerrotaan Soisalo-opiston ajankohtaisia uutisia ja kuulumisia. Iloa ja Oppia ehti ilmestyä paperisena kahdeksan vuotta. Mutta jotta jatkossa voitaisiin tuoda yhä enemmän opistolaisten ja opiston tarinoita esille pitkin vuotta, niin digiloikka oli tähänkin paras ratkaisu.

Ensimmäisessä verkkojulkaisussa pääset lukemaan opiston huimasta digiloikasta taiteen perusopetuksen osalta, kun korona tuli ja mullisti maailman.  Taide tulee luokse- juttu kertoo, miten ikääntyvien päivätoiminnassa heittäydytään sanataiteen, tanssin, musiikin ja kuvataiteen avulla taiteen maailmaan. Lue myös, miten kuorolaulusta tuli ilmiö nimeltä RWY, äidin Nina Pesosen ja hänen tyttärien yhteisestä tanssiharrastuksesta ja miten neuvolataiteilija tuo taiteen arkeen.

Iloa ja Oppia – Soisalo-opiston verkkojulkaisu

Päivitetty 30.03.2020

Iloa talveen – Ilmoittaudu Soisalo-opiston kursseille

Kevätlukukaudelle on luvassa mukavia harrastuskursseja Soisalo-opistolla.
Myös syksyllä alkaneille kursseille on mahdollista ilmoittautua myös kesken lukuvuoden (kurssimaksu kevään tuntimäärän mukaan), kysy lisätietoja toimistosta.

Tule ja ilmoittaudu Soisalo-opiston kursseille tästä. 


VARKAUDEN KURSSEJA

Kirjallisuus
Luovaa iloa kirjoittamisesta 29.2. alkaen (1302101)

Koti, puutarha ja piha
Perennat ja pensaat kotipuutarhassa 12.3. alkaen  (7198101)
Iloa omasta pihasta 26.3. alkaen (7198102)
Villiinny villikasveista 16.4. alkaen (7198105 )

Kädentaidot
Ihanat veistokset pihalle 17.1. alkaen (1153101)
Paperista naishahmo tai nukke sisustukseen 23.1. alkaen (1167101)
Keijukaisten maailma 27.1. alkaen (1165103)
Koruja ja pienesineitä pronssisavesta 9.3. alkaen (1155106)
Kuitubetonikulhot 23.4. alkaen (1154103)
Kevätkudonta 4.5. alkaen (1164103)
Kesähuivi nunohuovutuksella 8.5. alkaen (1165102)
Uutta kepparin kanssa -kesäkurssi koululaisille 2.6. alkaen (1157101)

Kotitalous
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta 8.4. alkaen (8310111)
Vaihtoehdot lihalle 23.4. (8102111)

Kuvataide
Yhdessä taiteillen eri ympäristöissä 5.5.-26.5. (1131108)

Liikunta
Kehonhuolto 16.11.- 5.4. (8310105)
Astangajoogan perustason tiiviskurssi 16.11.- 5.4. (8340108)
Joogan asanatyöpaja 21.3.- 5.4. (8340109)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta 8.4. alkaen (8310111)

Luonto
Linnut ja lintuharrastus 22.2. alkaen (4102101)
Jatkuva kasvatus metsänhoidossa 13.6. alkaen (7102101)

Tanssi
Lavatanssia naisille 9.1. alkaen (1185102)
Lavatanssin tiiviskurssi, Viljolahti 25.4. ja 2.5. (1185104)

Muut
Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 15.2. (9511101)
Hygieniapassi 24.3. (105102)
Ensiapu 1, 16 t 25.2. ja 26.2. (6110102)
Hätäensiapu 4 t 31.3. (6112102)
Hätäensiapu 8 t 23.4. (6112104)
Digijärjestelmäkameran käyttö, jatko 9.5. (3418102)

JOROISTEN KURSSEJA

Kielet
Venäjän kielen alkeet 18.1. alkaen (1260301)
Italian kielen alkeet matkailijoille 28.3 Kuvansi (1280301)

Kädentaidot
Kehräys, kevät 17.1. alkaen (1165301)
Vanhat ikkunat kuntoon 1.2. alkaen (1150303)
Keväistä kotiin 17.3. alkaen (1157303)
Seitsemän veljeksen puukko 17.4. alkaen (1156302) Uusi kurssi!

Luonto
Linnut ja lintuharrastus 22.2. alkaen (4102301)

Tanssi
Dancemix-tiiviskurssi, Kuvansi 9.1. alkaen (1189303)

Tieto- ja viestintätekniikka
Iloa ja hyötyä mobiililaitteista 6.2. alkaen (3413303)

Kuvataide
Ihanat puutarhakoristeet savesta 22.2.-14.3. (1135302)

Muut
Moottorisaha tutuksi naisille 11.4. (1156301)
Digijärjestelmäkameran käyttö, jatko 25.4. (3418302)
Tarinat, muistot ja tapahtumat talteen 12.3. alkaen (34233029

HEINÄVEDEN KURSSEJA

Kielet
Puhutaan suomea 1.6. alkaen (1211401)

Kuvataide
Kuvataidepaja 23.10.–8.4. (1131401)

Koti, puutarha ja piha
Perennat ja pensaat kotipuutarhassa 21.3. (7198401)
Villiinny villikasveista 16.5. (7198402)

Kädentaidot
Pitäjäntuvan iltakudonta, kevät 7.1. alkaen (1164405)
Keväisiä asetelmia ja kransseja 28.3. alkaen (1157403)
Tilkkulanit 2020 11.5. alkaen (1160402)
Metallipunontaa ja ketjuja -kesäkurssi koululaisille 2.6. alkaen (1155401)

Tanssi
Lavatanssin alkeet 8.10.–21.4. (1185401)

Liikunta ja terveys
Strong by Zumba tiiviskurssi 19.1 alkaen (8311403) 
Lempeää joogaa ja mantralaulua retriitti-päivä 6.6. (8340405)
Älylaitteet liikunnan ja hyvinvoinnin tukena 11.1., 29.2. ja 25.4. (3413402)

Tieto- ja viestintätekniikka
Tietotekniikan yksilöopetus 15.2. (3498402)
Ummikon tietotekniikka 14.3. alkaen (3498403)
Älylaite arjen ilona ja apuna 15. ja 29.3. (3413401)
Facebook monipuoliseen käyttöön 4.4. alkaen (3423401)
Tietokoneen siivous ja tietoturva 14.4. alkaen (3498404)

Muut
Digijärjestelmäkameran käyttö, jatko 4.4. (3418402)
Moottorisaha tutuksi naisille 4.4. (1156402)
Moottorisaha tutuksi naisille, jatko 18.4. (1156403)

 

Täydennyskoulutuksia Varkaudessa tai verkossa

Päivitetty 04.02.2020

Iloa ja oppia lehti 2019 on ilmestynyt!

Kivoja opiskelijatarinoita on taas tarjolla uudessa lehdessä. Tessa ja Mikan myötä pääset tutustumaan erityisryhmien kurssimahdollisuuksiin. Riitta puolestaan kannustaa lukuisten harrastusten myötä tulemaan rohkeasti mukaan kursseille. Kimmolla ukulelen harrastus on auttanut sopeutumaan Varkauteen. LAKU-lähetteellä saadaan lapsia kulttuurin pariin. Liikuntatuntien opettaja Sanna-Maija ajaa kahvakuulat kyydissä pitkin kyliä. Lisäksi paljon kivoja tapahtumia tulossa.

Iloa ja oppia jokaisen ulottuville!

Iloa ja oppia lehti jaetaan 4.-6.4.2019 Joroisten, Heinäveden ja Varkauden kotitalouksiin. Asiakaspalvelupisteistä saa myös irtokappaleita.

Päivitetty 04.04.2019