Haku Menu

Ajankohtaista

Ammattitaitoset opettajat ja monipuolinen kurssitarjonta saivat kiitosta asiakaskyselyssä

Ammattitaitoiset opettajat ja monipuolinen kurssitarjonta saivat runsaasti kiitosta Soisalo-opiston asiakaskyselyssä.

Soisalo-opisto kyseli alueensa asukkailta, mitä he haluavat harrastaa tai opiskella opistossa. Suosituimmat aiheet, joista kursseja toivottiin, olivat tänäkin vuonna, liikunta, kädentaidot, kielet ja tanssi. Kursseille sai tulemaan oman hyvinvoinnin ylläpito, uuden oppiminen, halu harrastaa ja yhdessäolo.

Kiitos toiveista ja palautteista. Kurssisuunnittelu on nyt alkanut ja käymme teidän toiveenne läpi.

Soisalo-opiston lahjakortin voittivat Mikko H., Tuulikki M. ja Reetta J. Onnea voittajille!

Päivitetty 16.02.2021

Mitä haluat harrastaa tai opiskella Soisalo-opistossa? – Vastaa kyselyyn

Mitä haluat harrastaa tai opiskella Soisalo-opistossa?

Vastaa opiston asiakaskyselyyn, jonka avulla kerätään tietoa kansalaisopiston tulevan toiminnan suunnittelua varten.

Vastaa Soisalo-opiston asiakaskyselyyn

Kyselyyn pääset tästä http://bit.ly/asiakaskysely2021

Kaikkien kyselyyn viimeistään 9.2.2021 vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kolme 30 euron Soisalo-opiston lahjakorttia.

Kiitos myös siitä, jos jaat kyselyä eteenpäin!

Päivitetty 04.05.2021

Soisalo-opisto uusi kestävän kehityksen sertifikaatin

Kestävän tulevaisuuden edistäminen vahvasti mukana Soisalo-opiston toiminnassa ja opetuksessa. Soisalo-opisto uusi kestävän kehityksen sertifikaatin jo kolmannen kerran.

-Opiston vahvuuksia ovat organisaatiouudistus, arviointiuudistus ja elokuussa käynnistynyt opetushallituksen rahoittama Kestävää iloa ja oppia (KEIJO) –hanke, listaa OKKA-säätiön virallinen auditoija Jyrki Käppi.

Soisalo-opisto uusi kestävän kehityksen sertifikaatin.

Auditoinnissa arvioitiin vuosien 2017-2020 aikana tehtyä kestävän kehityksen työn suunnittelua, arviointia ja sen kehittämistä, koulutusten suunnittelua ja toteutusta, toimintakulttuuria, teemojen toteutusta ja seurantamittareiden kehitystä.

Vuonna 2017 toteutettu organisaatiouudistus on vahvistanut tiimiperusteista toimintaa.

-Tiimityö on tuonut avoimuutta esimerkiksi valmistelutyöhön, toteaa Päivi Tölli kädentaitojen tiimivastaava.

– Lisäksi organisaatiouudistus on vaikuttanut positiivisesti henkilöstökyselyiden tulokseen, lisää vielä Soisalo-opiston rehtori Marjut Latva-Vesanen.

Opiston toiminnan arviointikäytäntöjä on myös kehitetty. Arvioinnin uudistamisessa on painotettu asiakasnäkemysten keräämistä. Käyttöön on otettu kuntalaisille kohdennetut asiakaskyselyt, joita on toteutettu vuodesta 2018 alkaen ja seuraava toteutetaan vuoden 2021 alussa. Säännöllisiä kurssiarviointeja on alettu toteuttamaan keväästä 2020 lähtien.

-Kyselyiden lisäksi on opistossa ryhdytty toteuttamaan kumppanuuspöytiä, joissa opisto järjestää kuntalaisille asiakastapaamisia eri kunnissa. Näillä menetelmillä opisto kerää tietoa koulutustarpeista sekä mahdollisista uusista toimintamuodoista, joilla opisto voi paremmin palvella kuntalaisia. Lisäksi on toteutettu uusia kursseja sekä voitu varmistaa osallistujien riittävä määrä kurssien toteuttamiseksi, sanoo Marjut.

Päätoimisen henkilöstön hyvinvointikysely toteutetaan joka vuosi. Lisäksi tehdään vuosittaiset kehityskeskustelut esimiehen kanssa.

-Kehityskeskustelujen lisäksi on otettu käyttöön esimiehen ja tiimivastaavien kanssa vapaamuotoiset kahden keskiset keskustelut, toteaa Marjut.

Opistossa on käynnistynyt opetushallituksen rahoittama Kestävää iloa ja oppia (KEIJO) –hanke, jonka tavoitteena on lisätä opiston henkilökunnan kestävän elämäntavan tietoisuutta, sekä ymmärrystä kestävästä kasvatuksesta ja sen sisällyttämisestä työhön. KEIJO-hankkeella kehitetään opiston kestävän kehityksen toiminnan suunnittelua kuin myös opiston toimintakulttuuria.

OKKA-säätiön (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) myöntämä sertifikaatti on voimassa seuraavat kolme vuotta.

 

Päivitetty 28.12.2020

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen – hanke on käynnistynyt

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaan ja opetukseen – hanke on käynnistynyt

Opetushallituksen rahoittamassa Kestävää iloa ja oppia  (KEIJO) –hankkeessa lisätään opiston koko henkilökunnan kestävän elämäntavan tietoisuutta. Pysyvää vaikuttavuutta haetaan sillä, että jatkossa opiston henkilökunta tietää, mitä kestävä elämäntapa monissa muodoissa tarkoittaa ja miten sitä voi sisällyttää omaan opetukseen alasta riippumatta. Ekososiaalinen sivistys tullaan sisällyttämään opetukseen siten, että jokainen Soisalo-opistossa opiskeleva saa kurssiltaan luontaisesti myös tietoa ja taitoja kestävään elämäntapaan. Samalla parannetaan digitaitoja. Näiden muutosten kautta kestävän kehityksen arvomaailma tulee näkymään siinä, miten opiskelijat toimivat tavallisessa arjessa. Lisäksi onnistuneella viestinnällä voidaan vaikuttaa myös sidosryhmissä tapahtuviin muutoksiin.

KEIJO-hanke on alkanut elokuussa 2020 ja päättyy vuoden 2021 lopussa. Kestävää elämäntapaa edistävää koulutusta pilotoidaan kolmella eri kurssilla. Kokeiluista saadaan arviointitietoa ja jaettavia toimintamalleja. Näiden kaikkien toimenpiteiden myötä osallisuus lisääntyy ja opintojen saavutettavuus paranee. Tarkoituksena on myös löytää henkilökunnasta keke-agentteja, jotka edistävät kestävän tulevaisuuden näkyväksi tekemistä.

Opistossa tiedostetaan, että muutokset tapahtuvat asteittain ja juurtuvat käytännöksi osin hankkeen aikana, mutta myös sen jälkeen. Suurin tavoite vaikuttavuudessa on yhteiskunnallinen muutos sekä paikallisesta että alueellisesta näkökulmasta.  Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen peruspilareita ovat oman elämän hallinta ja kulttuurinen identiteetti, joiden kanssa ympäristöön liittyvät kysymykset kulkevat käsi kädessä.  Kun saamme opetustoiminnalla ja viestinnällä muutoksen käyntiin, sillä on yhteiskunnallisesti ajatellen mittavat ja pysyvät vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan.

Lue lisää

Kestävä elämäntapa osaksi Soisalo-opiston toimintaa ja opetusta

Päivitetty 14.09.2020

Sienet tutuksi retkellä vai Musiikin perusteiden opiskelua verkossa – Soisalo-opistolla lukuisia uutuuskursseja

Nyt se taas alkaa – ilmoittautuminen Soisalo-opiston kursseille avautuu 12.8. klo 12 verkossa ja puhelimitse 040 713 8660. Suosittelemme vahvasti ilmoittautumista verkossa.

Soisalo-opiston toiminta käynnistyy normaaliin tapaan. Opetusjärjestelyissä huomioidaan kuitenkin tilanteen mukaiset suositukset ja ohjeistukset esimerkiksi hygieniasta ja turvaväleistä. Teemme kaikki mahdolliset järjestelyt, että opiskelu on turvallista. Myös jokainen osallistuja vastaa omalta osaltaan turvallisuudesta. Opisto tiedottaa opetusjärjestelyistä ja käytäntöihin liittyvistä asioista.

Soisalo-opistolla on tarjolla useita asiakkaiden toivomia uutuuksia, verkkokursseja ja yhteisiä kursseja lapsille ja aikuiselle. Myös toive pidemmästä lukukaudesta toteutuu syyslukukaudella. Saavutettavuutta on parannettu tilaratkaisujen avulla ja suunnittelemalla toimintaa yhdessä kyläyhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lapsille ja nuorille suunnatuissa Soisalo-taidekouluissa (kuvataide, käsityö, musiikki, tanssi) on tilaa uusille opiskelijoille. Opiskelupaikkoja taidekouluihin voi kysyä jatkuvasti, sillä ryhmiä täydennetään mahdollisuuksien mukaan.

Heti syksyn alussa voit lähteä Sienet tutuksi retkelle. Kurssi sopii aloittelijoille ja vähän kokeneemmillekin. Jos retkeileminen tai vaeltaminen kiinnostaa, niin tule mukaan perehtymään yöretken sekä muutaman päivän vaelluksen suunnitteluun Poluille – Kuinka aloittaa vaellusharrastus-kurssille. Molemmat kurssit sopivat myös lapsille.

Kuvataiteessa on uutuuksia sekä nuorille, aikuisille tai koko perheelle. Kokeellinen taidelabra nuorille alkaa Kerisalossa, jossa tehdään taidetta nuorten ideoiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Opi piirtämään -kurssille Varkaudessa on tervetulleita aikuisten lisäksi myös lapset. Uutuutena on myös Uurnan tekeminen savesta, jonka yhteydessä käydään läpi aiheeseen liittyvää symboliikkaa. Valokuvauksen uutuutena on Ihminen miljöössä –valokuvaus kuvaamisen perusteet osaaville. Aluksi käydään läpi ihmisen kuvaamisen teoriaa ja tämän jälkeen kuvataan ulko- ja sisämiljöössä.

Nykytanssin tiiviskurssille Varkauteen toivotaan mukaan kaikki tanssia aiemmin harrastaneet. Kurssi pohjautuu Hanna Pohjolan johdolla release -nykytanssitekniikkaan ja tanssi-improvisaatioon. Liikunnan uutuutena on Tuolijumppa Warikolla Varkaudessa. Jos istut paljon, niin mikset hyödyntäisi tuolia myös lihaskunnon kehittämiseen ja kehon huoltamiseen. Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta -kurssien avulla halutaan nyt jo aktiivisesti liikuntaa harrastavat tai aikovat Kaitaisten, Kerisalon, Malkkilan ja Karvion asukkaat entistä parempaan kuntoon.

Musiikissa on useampia kurssiuutuuksia sekä nuorille että aikuisille. Nyt voit opetella räppäämistä, äänentoistoa tai äänittämisen ja studio-ohjelmistojen perusteita Varkaudessa. Heinävedellä hoivakotien asukkaille ja heidän omaisilleen järjestetään Musiikista ja muistelosta hyvinvointia, jossa lauletaan ja kuunnellaan vuosikymmenten saatossa tutuksi tulleita lauluja. Mikäli haluat musiikin harrastamiseesi teoreettista pohjaa, tule Musiikin perusteet verkkokurssille. Jos esiintyminen jännittää, niin sitä voi työstää Vinkkejä jännittäjälle-verkkokurssilla.

Kädentaitojen kursseille toivotaan nuoria opettelemaan kädentaitoja. Voit lähteä Matka Adindan maailmaan virkkaamalla -kurssille Kuvansiin tai valmistamaan karjalaisen juhla-asun feresin Heinävedellä. Joroisten kylillä järjestetään joulu- ja pääsiäispajoja yhdessä aikuisille ja lapsille. Kiven- ja lasinkaiverrus-kurssille Vihtariin kannattaa tulla kauempaakin. Penninvenyttäjän kierrätyskäsityöt –kurssilla kierrätetään niin farkut kuin kaappien kätköön jääneet lakanat ja pitsit uuteen käyttöön.

Viron kielet alkeita on paljon toivottu ja kurssi alkaa heti lukukauden alussa Varkaudessa. Tällä kurssilla opetus tapahtuu verkkovälitteisesti luokkaan. Kirjoittamisesta kiinnostuneet voivat aloittaa harrastamisen joko Joroisissa tai Varkaudessa Iloa kirjoittamisesta -kurssilla. Mukaan voi tulla kaikentasoiset kirjoittajat.

Mikäli mielenterveysongelmat lähipiirissä tai työssä puhuttaa, niin osallistumalla Mielenterveyden ensiapukoulutukseen saat mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Kurssi järjestetään vuoden mittaan kaikissa kunnissa.

Tarjonnassa on myös mielenkiintoisia luentoja. Klassisesta kuvataiteesta pitää pe 28.8. Firenzessä vuosikymmenen opiskellut ja opettanut kuvataiteilija, Ateljee Espoo -taidekoulun perustaja Janne Jääskeläinen. Voiko kuluttaja hillitä ilmastonmuutosta? -luennolla to 4.2. pohditaan Päivi Kosusen johdolla, että mikä merkitys kotitalouksilla on ilmastokriisin ratkaisussa ja onko kuluttajien valinnoilla väliä?

Soisalo-taidekoulut tarjoavat monipuoliset harrastusmahdollisuudet kädentaidoista, kuvataiteesta, musiikista ja tanssista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Opetus toteutetaan viihtyisässä ympäristössä, hyvässä ilmapiirissä taitavien ja innostavien opettajien kanssa. Aikaisempaa harrastuneisuutta ei vaadita, kiinnostus harrastukseen riittää. Voit aloittaa meillä myös jo kauan harrastaneena. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikin yksilöopetuksessa ensimmäinen tunti on tutustumiskerta, ryhmäopetuksessa voit käydä kahdella tunnilla ennen lopullista päätöstä harrastuksen aloittamisesta.

SnellmanEDU tarjoaa Varkaudessa useita hyvinvointiin painottuvia lähikoulutuksia mm. Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi, TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä, Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle ja Hoitava hengitys. Myös täydennyskoulutuksia on tarjolla.

Opinto-ohjelma on verkossa ja se jaetaan kotiin viikolla 32.

Ilmoittauminen tästä 12.8. klo 12 alkaen.

Uutuuskurssit

JOROINEN
Kehyskudonta 24.9. – 10.12. (1164301)
Matka Adindan maailmaan virkkaamalla, Kuvansi 23.1. – 27.2. (1162302)
Käsityöpaja, Kolma 10.9. – 8.4. (1168303)
Joulu- ja pääsiäspaja, Kolma 14.11. – 27.3. (1157301)
Joulu- ja pääsiäispaja, Kerisalo 14.11.- 27.3. (1157302)
Joulu- ja pääsiäispaja, Kaitainen 27.11. – 20.3. (1157303)
Hathajooga 9.9. – 14.4. (8340301)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Kaitainen 22.9. – 1.12. (8310307)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Kerisalo 8.9.2 – 24.11. (8310306)
Luovaa iloa kirjoittamisesta, Joroinen 3.10.- 24.10. (1302301)
Espanjaa aamuvirkuille senioreille 7.9. – 26.4. (1270301)
Mielenterveyden ensiapu 1, Joroinen 26.2. – 27.2. (9999302)
Koiran ensiapu, Kolma 6.2. – 6.2. (9999301)
Poluille – Kuinka aloittaa vaellusharrastus, Kerisalo 26.9. – 3.10. (4102301)
Kokeellinen taidelabra nuorille, Kerisalo 19.9. – 27.3. (1131303)

VARKAUS
Opi piirtämään 14.9.- 9.11. (1131104)
Ikonimaalaus 12.9. – 20.3. (1131105)
Värioppi -teoriaa, ilmiöitä ja harjoitustöitä 28.10. – 25.11. (1131107)
Kokeellista taidetta: Taidesoitin 24.11. – 15.12. (1131108)
Voi hyvin taiteesta 16.1. – 27.3. (1131109)
Maisemamaalaus 22.5. – 22.5. (1131110)
Uurnan tekeminen savesta 3.10. – 24.10. (1135103)
Riemua risuista 19.2. – 23.4. (1153102)
Uusia muotoja betonista 27.4. – 11.5. (1154103)
Kepparin kanssa kesälomalle, Kangaslampi 1.6. – 3.6. (1157101)
Kevätkudonta 3.5. – 26.5. (1164103)
Talvinen käsityötuokio 29.10. – 10.12. (1165102)
Muotoillaan paperimassasta 25.1. – 29.3. (1165103)
Penninvenyttäjän kierrätyskäsityöt (14.9. – 22.3. (1168101)
Nykytanssin tiiviskurssi 24.10. – 28.2. (1189104)
Tuolijumppa 11.9. – 16.4. (8310105)
Joogaa aloittelijoille 9.9. – 14.4. (8340101)
Aamujooga 10.9. – 15.4. (8340102)
Jooga-päivä C 27.3.- 27.3. (8340111)
Englantia keskustellen 9.9. – 14.4. (1231107)
Ranskan kielen alkeet 9.9.- 14.4. (1250101)
Viron kielen alkeet 10.9. – 22.4. (1298101)
Luovaa iloa kirjoittamisesta 6.2. – 20.2. (1302101)
Tekstityöpaja10.9. – 22. 4. (1302102)
Lukupiiri 8.9. – 27.4. (1302103)
Runon ystävät 8.9. – 13.4. (1302104)
Sienet tutuksi retkellä 5.9.- 19.9. (7198101)
Hyötykasvien viljely 4.3. – 25.3. (7198102)
Me naiset -Warikon kerho 7.9. – 12.4. (6102102)
Räppilyriikka 8.9.- 17.11. (1006102)
Äänentoiston perusteet 10.1. (1006103)
Äänittäminen ja studio-ohjelmistot 17.1. (1006104)
Yhteislaulua 13.9. – 22.11. (1010104)
Viihdeorkesteri 5.9. – 19.4. (1011104)
Ihminen miljöössä –valokuvaus 8.5.2021 (3418102)
Wordpress 21.9.2020 – 16.11.2020 (3498102)

HEINÄVESI
Maalataan kesäkukkia posliinille, Varistaipale 15.9. – 6.10. (1134402)
Tehdään kukkopillit savesta 23.1. – 24.1. (1135404)
Kiven- ja lasinkaiverrus, Vihtari 3.10. – 18.10. (1155402)
Makramee 23.9. – 4.11. (1157401)
Himmeli, Vihtari 22.10. – 19.11. (1157402)
Puutyötontun joululahjapaja, Karvio 21.11. – 28.11. (1157403)
Feresin valmistaminen 23.1.- 20.3. (1160404)
Suomen kieltä hitaasti edeten 10.9.- 27.5. (1211401)
Metsää keholle, mielelle ja sielulle, Vihtari 22.5. – 22.5. (7102401)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Karvio 23.9. – 2.12. (8310402)
Hyvinvointia liikunnasta ja ruokavaliosta, Malkkila 9.9. – 25.11. (8310403)
Mielenterveyden ensiapu 1 29.1.2021 – 30.1. (9999401)
Laulu soikoon! 10.9. – 3.12. (1006401)
Musiikista ja muistelosta hyvinvointia 11.9. – 4.12. (1013402)

VERKKO
Musiikin perusteet 11.9. – 19.3. (1006101)
Elämäni Varkaus Digitale 13.1. – 12.5. (1102101)
Vinkkejä jännittäjälle, verkko11.9. – 20.11. (1121103)
Katoavat blokit -tilkkupintoja leikaten 17.9. – 8.10. (1160403)
Matkailijan espanjaa, verkko29.3. – 3.5. (1270102)

LUENNOT
Klassinen kuvataide: koulutus ja näkymät nykyaikana 28.8.2020, Varkaus
Savonmuan Hilima, Joensuun Elli ja muut itäisen Suomen ihmelapset paikallisidentiteetin ilmentyminä 27.10.2020, Heinävesi
Tekstiililöydöistä puvuksi 29.10.2020, Joroinen
Kasvit täynnä värejä ja kuituja 5.11.2020, Heinävesi
Kodin jätteiden lajittelu Keski-Savossa 5.11.2020, Varkaus
Uusia kuituja puusta ja jätteestä 12.11.2020, Varkaus
Voiko kuluttaja hillitä ilmastonmuutosta? 4.2.2021, Varkaus

SnellmanEDUn koulutukset Varkaudessa tai verkossa 2020–2021
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin tukena 22.–23.9., Varkaus
Mindfulness – opi arvostamaan itseäsi 26.9.2020, Varkaus
Verkkokoulutuksen suunnittelun perusteet 29.9.–3.11., verkko
TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä 3.102020, Varkaus
Tiimivastaavana työyhteisössä – Haasteet ja mahdollisuudet 7.10., Varkaus
Visuaalisen viestinnän perusteet ja työkalut 20.10.–29.10. verkko, Varkaus
Purentaelimistön (TMD) fysioterapia 23.10., Varkaus
Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle 24.10., Varkaus
Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki 14.11.2020, Varkaus
Hoitava hengitys 28.11., Varkaus
Pagizemmo karjalakse – Karjalan kielen alkeet 25.1.–19.4., verkko
Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin tukena jatkokurssi 9.–10.2., Varkaus
Kaikki kesäyliopiston täydennyskoulutukset

Lisätietoja voit kysyä
Marjut Latva-Vesanen, rehtori
puh. 040 713 8630
marjut.latva-vesanen@soisalo-opisto.fi

Jukka Tuohino, koulutuspäällikkö
puh. 044 743 6410
jukka.tuohino@soisalo-opisto.fi

Miia Impiö, suunnittelija
puh. 040 713 8664
miia.impio@soisalo-opisto.fi

Päivitetty 07.08.2020