Haku Menu

Ajankohtaista

Kuvataidekoulu joululomalla – kuvistunnit jatkuvat 11.1. 2021 alkaen

Toivotamme oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! ❤️❤️❤️❤️
Kuvataidekoulu jatkuu maanantaina 11.1.2021 alkaen.
Pysytään terveinä!
Terveisin Kaarin, Maria, Satu ja Johanna

 

Päivitetty 18.12.2020

Vapaaoppilaspaikat lukuvuodeksi 2020-21 ovat haettavissa 30.9. 2020 mennessä

Soisalo-opisto/ taiteen perusopetus                                            3.8.2020

Taipaleentie 24, 78200 Varkaus

Puh.  040 7138 639, 040 7138 660 toimisto

 

Taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat lukuvuodeksi 2020 -2021

ovat haettavissa 30.9.2020 mennessä.
( kuvataide-, käsityö-, tanssi- ja puhallinkoulu sekä musiikkiopisto ).

 Vahvistettujen tulorajojen alittuessa saa hakemuksesta

vapautuksen lukukausimaksusta sekä mahdollisesta soitinlainaus-ja

materiaalimaksusta.

Varkauden kaupungin sivistyslautakunnan seutujaosto vahvistaa lukuvuoden 2020-2021
tulorajat syyskuun 2020 kokouksessaan, joiden mukaisesti vapautus myönnetään
lukuvuodeksi kerrallaan.

Vapaaoppilaspaikkaa voivat hakea taiteen perusopetuksessa opiskelevat

opiskelijat tai heidän huoltajansa.

 

Hakemuslomakkeita saa Soisalo-opiston kotisivuilta www.soisalo-opisto.fi ja

kaikista toimistoista, jonne ne tulee myös palauttaa.


 (Tulorajat edellisellä lukuvuodelle 2019 -2020 ovat sidottu indeksiin ja vahvistettiin 07.10.2019.)

Lukuvuoden 2019 -2020 tulorajat ovat:

perheen koko:

(henkilöä)*

perheen kaikki tulot **, jonka alittuessa myönnetään vapautus:
1                                             1543 €
2                                                                                   2026 €
3                                                                                   2510 €
4                                                                                   2993 €
5                                                                                   3477 €
6                                                                                   3960 €
7                                                                                   4444 €
8                                                                                   4927 €
9                                                                                   5411 €
10                                                                               5894 €

 

* Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat vanhemmat (avio-ja avopuolisot) ja taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

** Perheen tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Selvitysperusteena on yksi vuosi, niin että kaikki tulot jaetaan 12 kuukaudelle, jolloin saadaan kuukausitulot, joiden perusteella vapautus myönnetään vahvistettujen tulorajojen puitteessa perheen kokoon nähden.

Päivitetty 18.08.2020

Infoa kuvataidekoulun oppilaille ja vanhemmille lv.2020-21

Hei Kuvataidekoululaiset ja vanhemmat!

Lämpimästi Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2020-21 Kuvataidekoulussa!

Ohessa infoa lukuvuodesta:

Syyslukukausi: 17.8.-11.12.2020 (16 krt)
Kevätlukukausi:
maanantai -ryhmät 11.1.-10.5.2021  (16 krt),
tiistai-keskiviikko -ryhmät 12.1.-5.5.2020 (16 krt)

Loma-ajat:
Syysloma 12.-18.10.2020 (vko 42)
Joululoma 12.12.2020- 6.1.2021
Talviloma 8.-14.3.2021 (vko 10)
Pääsiäisloma 1.4.-5.4.2021

Kuvataidekoulun opettajat:

Kaarin Oresmaa kuvataiteen suunnittelijaopettaja
kaarin.oresmaa@soisalo-opisto.fi puh. 044 4442273
Maria Rouvinen-Mäkelä, tuntiopettaja, puh. 040 766 4211
Johanna Vinha, tuntiopettaja, puh. 041 5010227
Satu Juutilainen, tuntiopettaja, puh. 045 1055831

Soisalo-opiston opistosihteeri Riitta Turunen 040 7138639 (laskutusasiat)

Tiedottaminen kuvataidekoulun asioista tapahtuu suoraan tekstiviestillä ja osoitteessa http://www.soisalo-opisto.fi/koulutustarjonta/kuvataidekoulu/
Olemme myös facessa, https://www.facebook.com/soisalokuvataide/

Yleistä kuvataidekoulusta

Kuvataidekoulussa annetaan taiteen perusopetusta, joka perustuu opetussuunnitelmaan   http://www.soisalo-opisto.fi/wp-content/uploads/2018/08/Taiteen-perusopetuksen-opetussuunnitelmat.pdf. Kuvataidekoulun opettajat ovat ammattitaiteilijoita ja/tai pedagogisen koulutuksen saaneita opettajia.

Kuvataideryhmissä tutustutaan kuvataiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin sekä opitaan tekemään taidetta eri tekniikoilla, työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvallisen ilmaisun ja käsillä tekemisen kautta lapsi tai nuori voi mm. toteuttaa luovuuttaan, harjoitella havaintojen tekemistä ja kehittää sekä kuvallista ilmaisukykyään että taidollisia valmiuksiaan. Kuvataidekoulu antaa myös valmiuksia kuvataidealoille suuntautuneille nuorille.

Kuvataidekoulun opetus on teemallista ja tavoitteellista. Keskeistä opetuksessa on innostaa, rohkaista ja tukea oppilaan itseilmaisua ja tekemistä. Monipuolisen työskentelyn kautta kehitetään oppilaan kuvallista ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä vahvistetaan oman taidesuhteen muotoutumista.
Taidekasvatukseen kuuluvat myös mm. taidenäyttelyissä käyminen ja mahdolliset taideretket.

Tänä lukuvuonna teemana on Juhlat, koska Kuvataidekoulu täyttää keväällä 35 –vuotta!

 

Opetus

Lukukautemme jakautuu kolmeen jaksoon ja jokaisessa jaksossa tutustumme eri taiteen aloihin. Kuvataidekoulussa on erilaisia luokkia ja jakson sisältö riippuu siitä, missä luokassa ollaan. Pajatilassa teemme esim. kolmiulotteisia teoksia kokeillen erilaisia materiaaleja.  Piirustus ja maalausluokassa tutustutaan kuvan tekemiseen erilaisilla piirustus ja maalausvälineillä. Keramiikkaluokassa tehdään mm. savesta teoksia ja kipsitöitä. Grafiikan luokassa tehdään painotöitä eri tekniikoin.

Kuvataidekoulussa teemme myös aika ajoin ympäristötaideteoksia ja myös erilaiset projektityöt muiden tahojen kanssa kuuluu opetussuunnitelmaan.

Opetus kuvataidekoulussa on suunniteltu siten, että se etenee edellisiä tunteja ja tehtäviä täydentäen. Pidemmistä poissaoloista tai mahdollisesta koulun lopettamisesta on syytä ilmoittaa kuvataidekoululle tai toimistoon mahdollisimman pian.

Oppitunnit alkavat yleensä opetustuokiolla, joka on perustana tunnin työskentelylle.

Tunneilla työskennellään sekä yksilö- että ryhmätöitä.

Tunnit päätetään johonkin vakiintuneeseen tapaan mm. välineiden huoltoon ja tavaroiden paikoilleen laittamiseen.

Oppitunneilla käytetään essuja, mutta silti kannattaa laitta päälle vaatteet, jotka saavat likaantua. Koululla käytetään myös sisäkenkiä tai–tossuja.

 

Tapahtumat, jossa kuvataidekoulu on mukana mm.

– Kasvun paikat –Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtuma Tehtaankoululla 13.9. Tapahtumassa kuvataidekoulu pitää taidetyöpajaa.

-Lasten oikeuksien päiväksi 20.11. teemme kuviskoulun ikkunoihin teoksen, joka valaistaan.

-Lapsi-vanhempi kuviskerta keväällä viikolla 9. Vanhemmat voivat tulla mukaan taiteilemaan yhdessä lapsen kanssa kuvistunnille.

 

Näyttelyt:

Näyttely Varkauden kirjaston näyttelysalissa 5.5.- 16.5.2020

Näyttelyn avajaiset ti 4.5. klo 17.30-18.30

 

 Turvallisuusohje kuvataidekoulun oppilaille

Tämä tiedote sisältää infoa alkavasta lukuvuodesta ja turvallisuusjärjestelyistä COVID-19 tartuntojen ehkäisemistä varten. Soisalo-opiston kuvataidekoulun tunnit toteutetaan erityistä huomiota kiinnittäen hygieniaan ja noudattaen opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita.
Lukekaa huolellisesta nämä alla olevat turvallisuusohjeet ja käykää ne lapsen kanssa läpi ennen tunnille saapumista.
Opettaja ohjeistaa lisää tunneilla toimimisesta paikan päällä.

Ajankohtaisesti päivittyvää infoa löytyy Soisalo-opiston kotisivuilta osoitteesta http://www.soisalo-opisto.fi/ajankohtaista/

Tunnille saapuessa:

 • Tunnille voi osallistua vain täysin terveenä. Tunnille ei voi myöskään osallistua, jos perheenjäsenellä on koronavirustartuntaan viittaavia oireita, kuten hengitystieoireita (kuume, yskä, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju-makuaistin menetys) tai ripuli.
 • Jos olet vieraillut riskimaiksi määritellyssä kohteessa viimeisen kahden viikon aikana, sinun täytyy viranomaisten antamien suositusten mukaan pitää karanteenia kahden viikon ajan ennen ryhmässä tapahtuvaan harrastukseen paluuta.
 • Tunnille saapuessasi pese ensin kädet huolellisesti saippualla, samoin myös tunnin loputtua. Kuvataidekoulun luokissa on myös käsidesejä.
 • Tule tunnille juuri ennen tunnin alkua, tiloissa ei vietetä aikaa ennen omaa tuntia tai sen jälkeen.  Huolehdithan turvaväleistä!
 • Lapsella voi olla vain yksi saattaja mukanaan tunnille tultaessa ja lähdettäessä.
 • Opettajamme valmistavat ja suunnittelevat opetuksen niin, että fyysistä kontaktia on mahdollisimman vähän ja turvavälejä noudatetaan.
 • Oppilaat saavat tunnilla omat työvälineet ja materiaalit. Opettajamme desifioivat työvälineet tunnin loputtua.
 • Mikäli kuulut riskiryhmään, sovi opetusjärjestelyistä opettajasi kanssa.

Nämä ohjeet perustuvat THL:n suosituksiin. Lisätietoa löytyy osoitteesta:https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 Mikäli Covid-19 tilanne vaatii opetustilanteeseen liittyviä muutoksia, tiedotamme niistä erikseen. Olemme kehittäneet etäopetuksen sisältöjä ja toteutustapoja saamamme asiakaspalautteen perusteella. Suuri kiitos antamastanne palautteesta!

Toivotamme oikein antoisia taidehetkiä kuvataidekoulussa!

Terveisin Kuvataidekoulun opettajat

Päivitetty 14.08.2020

Turvallisuusohje kuvataidekoulun oppilaille

Tervetuloa uudelle lukuvuodelle! Tämä tiedote sisältää infoa alkavasta lukuvuodesta ja turvallisuusjärjestelyistä COVID-19 tartuntojen ehkäisemistä varten. Soisalo-opiston kuvataidekoulun tunnit toteutetaan erityistä huomiota kiinnittäen hygieniaan ja noudattaen opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita.
Lukekaa huolellisesta nämä alla olevat turvallisuusohjeet ja käykää ne lapsen kanssa läpi ennen tunnille saapumista.

Opettaja ohjeistaa lisää tunneilla toimimisesta paikan päällä.

Ajankohtaisesti päivittyvää infoa löytyy Soisalo-opiston kotisivuilta osoitteesta http://www.soisalo-opisto.fi/ajankohtaista/

Tunnille saapuessa:

 • Tunnille voi osallistua vain täysin terveenä.
 • Tunnille saapuessasi pese ensin kädet huolellisesti saippualla, samoin myös tunnin loputtua. Kuvataidekoulun luokissa on myös käsidesejä.
 • Tule tunnille juuri ennen tunnin alkua, tiloissa ei vietetä aikaa ennen omaa tuntia tai sen jälkeen.  Huolehdithan turvaväleistä!
 • Lapsella voi olla vain yksi saattaja mukanaan tunnille tultaessa ja lähdettäessä.
 • Opettajamme valmistavat ja suunnittelevat opetuksen niin, että fyysistä kontaktia on mahdollisimman vähän ja turvavälejä noudatetaan.
 • Oppilaat saavat tunnilla omat työvälineet ja materiaalit. Opettajamme desifioivat työvälineet tunnin loputtua.
 • Mikäli kuulut riskiryhmään, sovi opetusjärjestelyistä opettajasi kanssa.

Nämä ohjeet perustuvat THL:n suosituksiin. Lisätietoa löytyy osoitteesta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Mukavia ja luovia hetkiä kuvataidekoulussa toivottavat

Kuvataidekoulun opettajat

Päivitetty 26.08.2020

Kuvataidekoulun ja käsityökoulun näyttely 2020

Kuvataidekoulun ja käsityökoulun näyttely on poikkeustilanteen vuoksi verkossa tänä keväänä. Diginäyttelyssä esitellään lukuvuoden 2019-20 aikana valmistuneita töitä. Tekijät ovat iältään 3-19-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Tervetuloa tutustumaan nuorten taiteilijoiden teoksiin!

Kuvataidekoulun ja käsityökoulun näyttely 2020

 

Päivitetty 11.05.2020