Haku Menu

Ensiapu

Päivitä ensiaputaitosi!

Soisalo-opisto järjestää ensiapukursseja avoimena kaikille: Hätäensiapu 8h tai 4 h, Ensiapu 1  Varkaudessa  sekä  Mielenterveyden ensiapu 1-kurssin Varkaudessa, Joroisissa ja Heinävedellä.

Kouluttajana kursseilla toimii Maarit Antikainen, joka on SPR:n hyväksymä Ensiavun – ja terveystiedon kouluttaja. Maarit on toiminut jo useamman vuoden opettajana opistolla. Hän on saanut kursseilta erinomaista palautetta: “Keskusteleva opetus oli hyvä vaihtoehto edellisille ensiapukursseille, jotka ovat olleet teoreettisempia ja sitä myötä väsyttävämpiä.” tai “Erittäin hyvä luennoitsija ja käytännön ammattilainen” tai “Selkeäsanainen, käytännönläheinen ja  innostava.”

Ensiapukurssi 1, 16 h

Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet sisällön mukaisesti: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat, murtumat ja myrkytykset ja defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssista saada todistuksen ja sisältyy kurssimaksuun.

Hätäensiapu, 8 h

Käytyäsi kurssin hallitset ensiavun antamisen perusteet seuraavan sisällön mukaisesti: Hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu, elvytys, haavat ja yleisimmät sairauskohtaukset ja defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan EA1:n tai EA2:n. Kurssista saada todistuksen ja sisältyy kurssimaksuun.

Hätäensiapukurssi 4 h

Kurssin suorittaessa hallitset ensiavun antamisen perusteet: Hätäensiapu, toiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu ja elvytys ja defibrillaattorin käyttö osana elvytystä. Kurssi kertaa kertaalleen voimassa olevan EA1:n tai EA2:n. Hinta sisältää todistusmaksun.

Mielenterveyden ensiapu 1, 14 h

Tällä kurssilla saat pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Opit kurssin aikana puhumaan mielenterveyskysymyksistä, rohkaistut ottamaan asioita puheeksi ja auttamaan. Lisäksi saat valmiuksia arvioida, milloin omat voimavarat eivät riitä ja milloin tarvitset ammattilaisten apua. Tavoitteena on kansalaisten mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen lisäämällä tietoja ja taitoja ja vaikuttaa asenteisiin ja vähentää leimaantumista. Mielenterveystaitojen opettelu sopii kaikille, niin tavallisille kansalaisille kuin ammattilaisillekin.

Kursseille ilmoittautuminen tästä.

Kurssisuunnitelusta vastaa

Miia Impiö, suunnittelija
miia.impio(at)soisalo-opisto.fi
puh. 040 713 8664