Haku Menu

Käsityökoulu

Soisalo-käsityökoulu lapsille ja nuorille

Iloista tekemistä ja onnistumisen kokemuksia!

Käsityökoulussa suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia käsitöitä ja opitaan kädentaitoja monipuolisesti. Käytettävät materiaalit ja tekniikat vaihtelevat langoista ja pehmeistä materiaaleista luonnonmateriaaleihin, kierrätykseen ja koviin materiaaleihin. Käsityökoulussa mm. huovutetaan, kudotaan, värjätään, ommellaan, solmeillaan, punotaan, muotoillaan, rakennellaan ja nikkaroidaan. Opintoihin kuuluu myös opintoretkiä ja vierailuja sekä töiden dokumentointia. 

Opiskelussa keskeistä on käsillä tekemisen ilo, positiiviset oppimiskokemukset ja luovaan työskentelyyn kannustaminen. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityön ja kulttuurin eri osa-alueilla. Opetuksessa korostuvat taidon ja luovuuden lisäksi kulttuurin tuntemus, alueellisuus ja käsityöperinteet. 

Opinnot voi aloittaa 7-vuotiaana tai sitä vanhempana. Kokonaisuuden suorittaminen kestää noin kuusi vuotta. Opetus on teemallista, tavoitteellista ja tasolta toiseen etenevää. Opiskelusta saa todistuksen, jota voi hyödyntää myöhemmin opinnoissa. Käsityökoulun käytyään oppilas on perehtynyt monipuolisesti materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa ja hyvinvointinsa välineenä. Käsityökoulu antaa valmiuksia elinikäiselle harrastamiselle sekä opintojen jatkamiselle. 

Soisalo-käsityökoulu toimii Heinävedellä ja Joroisissa.

Heinäveden Soisalo-käsityökoulu kokoontuu keskiviikkoisin klo 15.15–16.45 (jatkavat klo 15.15-17.45) Heinäven yläkoulun käsityö- ja kuvataideluokissa. Opetus alkaa 17.8.2022 ja opetusviikkoja on syksyllä 16 ja keväällä 16. Opetus etenee teemoittain. Lukuvuoden 2022-23 teema on aika. Opetukseen sisältyy osa-alueita myös kuvataiteista, näin oppilaille pystytään tarjoamaan entistä monipuolisempia ja mielenkiintoisempia visuaalisten aineiden opetussisältöjä. Lukuvuosimaksu 178 € sisältää opetuksen lisäksi materiaalit ja opintomatkat ja se laskutetaan kahdessa erässä. Oppilaat voivat hakea vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin perustein.Lue lisää Maksut taiteen perusopetus -sivun alareunasta: bit.ly/3zZ0eP0

Joroisten Taito-käsityökoulun ryhmät kokoontuvat Vanhalla kasinolla (Mutalantie 2 B). Alkavien ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 15.00–17.30, 16.8.22 alkaen ja jatkavien ryhmä keskiviikkoisin klo 15.00–17.30, 17.8.22 alkaen. Opetus etenee teemoittain. Lukuvuoden 2022-23 teema on aika. Joroisten käsityökoulu toteutetaan yhteistyössä Taito Itä-Suomen kanssa. Lukuvuosimaksu 78 € laskutetaan kahdessa erässä. Käsityökeskus laskuttaa tämän lisäksi alkavien ryhmältä materiaalimaksun 45 €/ syksy ja 45 €/ kevät ja jatkavien ryhmältä 55 €/ syksy ja 55 €/ kevät. Oppilaat voivat hakea vapaaoppilaspaikkoja taloudellisin perustein. Lue lisää Maksut taiteen perusopetus -sivun alareunasta: bit.ly/3zZ0eP0

Ilmoittaudu käsityökouluun tästä. Käsityökouluun hakeneille ilmoitetaan tiedot: ryhmä, viikonpäivä, kellonaika jne. Ryhmässä voi käydä tutustumassa ilman maksua kaksi kertaa.

Tutustu myös Soisalo-opiston käsityöblogiin!

Opetuksen vastuuhenkilö

Päivi Tölli
paivi.tolli(at)soisalo-opisto.fi
puh. 040 713 8654