Haku Menu

Kuvataidekoulu

Löydä meiltä harrastus
ja koe tekemisen iloa!

Kuvataidekoulussa tehdään monipuolisesti kuvataidetta eri tekniikoilla, työvälineillä ja materiaaleilla.  Kuvataidetunneilla pääset tutustumaan kuvataiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin ja nauttimaan ennen kaikkea tekemisen ilosta! Kuvallisen ilmaisun ja käsillä tekemisen kautta sinulla on mahdollisuus mm. toteuttaa luovuuttaasi, harjoitella havaintojen tekemistä sekä kehittää taitojasi.

Kuvataidetunneilla opitaan mm. piirtämään ja maalaamaan, tekemään taidegrafiikkaa, keramiikkaa, animaatioita sekä huovuttamaan, muovailemaan ja rakentelemaan. Opitaan kuvantekemisen perusteita: sommittelua sekä väri -ja perspektiivioppia. Erilaiset työvälineet ja materiaalit tulevat myös tutuiksi. Tunneilla työskennellään yksin ryhmässä sekä tehdään pari -ja ryhmätöitä. Oppilaan itsetuntemusta kehitetään ja hän oppii arvostamaan sekä omia että muiden töitä. Kuvataidekoulusta saadaan myös hyvät valmiudet mahdollisia myöhempiä opintoja varten.

Kuvataidekoulun opetus on teemallista, tavoitteellista ja tasolta tasolle etenevää. Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmaan. Keskeistä opetuksessa on innostaa, rohkaista ja tukea oppilaan itseilmaisua ja tekemistä. Tärkeää opetuksessa on, että oppilas saa positiivisia kokemuksia ja elämyksiä taiteen tekemisestä.
Opetukseen kuuluvat myös mm. taidenäyttelyissä käyminen, mahdolliset taideretket sekä taideprojektit eri yhteistyötahojen kanssa.
Kuvataideryhmiä opettaa innostavat ammattitaiteilijat ja/tai pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat.

Kuvataiteen opetusta järjestetään Varkaudessa.
Kuvataideryhmiä on 7–19 -vuotiaille sekä Aikuisten kuvataiteen perusopetusryhmä.
Kuvataideryhmiin voi ilmoittautua jatkuvasti.
Ryhmiin ilmoittaudutaan iän mukaan. Voit tulla myös tutustumaan kuvataidekoulun toimintaan ennen ilmoittautumista.
Myös vapaaoppilaspaikkoja on haettavissa taloudellisin perustein, lisätietoja tästä.

Opinnoista saa tarvittaessa todistuksen.
Katso ryhmien kokoontumisajat lukujärjestyksestä.

4–6-vuotiaat lapset voivat harrastaa kuvataidetta Taideleikkikoulussa

Yhteiset opinnot -kuvataideryhmät 7–12 -vuotiaille

Nautitaan taiteen tekemisestä ja taide-elämyksistä! Tutustutaan kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin:

  • piirustus
  • maalaus
  • taidegrafiikka
  • keramiikka
  • kuvanveisto
  • valokuvaus
  • monitaiteiset kokeilevat tekniikat
  • animaatio
  • ympäristö -ja yhteisötaide

Teemaopinnot -kuvataideryhmät 12–19 -vuotiaille sekä
Aikuisten kuvataidekoulu

Opinnoissa syvennytään tekniikkoihin ja kuvallisiin kokonaisuuksiin periodinomaisesti: piirustus, maalaus, taidegrafiikka, keramiikka, kokeileva kuvataide ja digitaide. Oppilaan omaa taiteellista ilmaisua vahvistetaan ja hän oppii arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan omaa sekä muiden työskentelyprosessia.

Lukuvuosimaksut

Yhteiset opinnot 90 min/vko/ 276 € (sis.materiaalimaksun 84 €, laskutus kahdessa erässä)
Teemaopinnot 135 min/ vko/ 320 € (sis.materiaalimaksun 84 €, laskutus kahdessa erässä)
Aikuisten kuvataidekoulu, taiteen perusopetus 135 min/ vko/ 320 € (sis.materiaalimaksun 84 €, laskutus kahdessa erässä)

Opetuspaikka

Nuorten talo, Osmajoentie 28, Varkaus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kuvataidekouluun tapahtuu tästä.

Kuvataidekouluun hakeneille ilmoitetaan kesä-elokuussa oman ryhmän kokoontumiset, kellonajat jne. Lukuvuoden aikana otetaan ryhmiin uusia oppilaita, jos niissä on vapaita paikkoja.

Opetuksesta vastaa

Kaarin Oresmaa, suunnittelijaopettaja
kaarin.oresmaa(at)soisalo-opisto.fi
Nuorten Talo, Soisalo-kuvataidekoulu,
Osmajoentie 28, 78210 Varkaus
puh. 044 444 2273

Opettajat:

Johanna Vinha, tuntiopettaja
puh. 041 501 0227
Satu Juutilainen, tuntiopettaja
puh. 045 105 5831
Anne-Mari Tirroniemi, tuntiopettaja