Haku Menu

Kestävä kehitys toiminnassa ja opetuksessa

Kestävä kehitys Soisalo-opiston arjessa

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
•    Lajittelemme biojätteen, paperin, kartongin, metallin ja lasin.
•    Keräämme ongelmajätteet yhteisesti sovittuun paikkaan, josta ne toimitetaan ongelmajätteiden keräykseen.
•    Käytämme yhteiskäyttöisiä tulostimia ja kopiokoneita
•    Vältämme paperitulosteita ja tulostamme kaksipuolisina.
•    Hyödynnämme kierrätys- ja luonnonmateriaaleja kurssitarjonnassa.
•    Kierrätämme lehtiä ja kirjoja opiston päärakennuksen vaihtopisteessä.

Paperiton viestintä
•    Viestimme pääasiassa verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta (Facebook, Instagram, blogit).
•    Opiston julkaisut Iloa ja oppia -lehti ja Opinto-ohjelmaon saatavana verkkojulkaisuina ja joista Iloa ja oppia on pelkästään verkkojulkaisu.
•    Sisäisessä viestinnässä käytämme Teamsiä.
•    Käytämme kurssihallinnoinnissa, palkanlaskennassa ja matkalaskuissa paperittomia järjestelmiä.
•    Opettajilla on käytössä sähköinen päiväkirja.
•    Opettajan tietokansio jaetaan ensisijaisesti sähköisenä.
•    Opiston tapahtumissa käytetään mahdollisuuksien mukaan sähköistä käsiohjelmaa.

Vastuulliset hankinnat
•    Materiaalihankinnoissa otetaan huomioon ekologisuus, pitkäikäisyys ja ympäristöystävällisyys.
•    Käytämme mahdollisimman vähän kertakäyttötuotteita.
•    Koneita, työvälineitä ja soittimia käytetään taloudellisesti ja huolletaan säännöllisesti. Tarvikkeet säilytetään lukituissa tiloissa.
•    Opistolla on käytössä soitinvuokrausjärjestelmä.

Energia ja vesi
•    Sammutamme valot ja tietokoneen työhuoneista poistuessamme.
•    Suosimme julkisia liikennevälineitä ja kimppakyytejä sekä pyöräilyä.
•    Suosimme etäkokouksia.
•    Käytämme energiansäästölamppuja.
•    Kannustamme opiskelijoita kimppakyyteihin.
•    Käytämme erityisesti lämmintä vettä säästeliäästi sekä kotona että työpaikalla.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
•    Hyödynnämme opetuksessa ja tapahtumissa paikallista kulttuuriympäristöä, luontoa ja rakennettua ympäristöä.
•    Kurssitoiminnassa ja tapahtumissa huomioidaan perinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle, perinteisten arvojen kunnioittaminen, kertakäyttökulttuurin ehkäiseminen ja laatuajattelu.
•    Tuotamme tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi
•    Päämäärämme on onnellisuus.
•    Henkilöstön työhyvinvointia pidetään yllä henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
•    Meillä on etätyömahdollisuus.
•    Yhteiset pelisäännöt on kirjattu työyhteisön huoneentauluksi.
•    Kaiken toimintamme tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen.
•    Tarjoamme vaikutusmahdollisuuksia opiskelijoille (palautekanavat, tapaamiset, tutustumiskäynnit ja some).

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
•    Autamme maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin (kielikurssit, luku- ja kirjoitustaidon kurssit).
•    Lisäämme kuntalaisten tietoa muista kulttuureista (kielikurssit).
•    Teemme yhteistyötä Varkauden kaupungin ystävyyskaupunkien kanssa (vierailut ja esitykset).