Haku Menu

Seutujaosto

Soisalo-opisto toimii Varkauden kaupungin ylläpitämänä oppilaitoksena Heinäveden, Joroisten ja Varkauden alueilla sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta myös Leppävirralla ja Pieksämäellä. Soisalo-opiston toimintaa säätelee Varkauden hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisena toimiva seutujaosto, jossa on edustus jokaisesta Soisalo-opiston sopimuskunnasta.

Seutujaoston esittelijänä toimii Varkauden hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Timo Tuunainen,
puh. 040 183 4191, timo.tuunainen(at)varkaus.fi

Sivistyslautakunnan seutujaosto 2021–2025
Varsinainen jäsen ja varajäsen perässä

Varkaus: Pietinen Mervi (puheenjohtaja), Elmaci Joel
Varkaus: Hakkarainen Sami, Ollikainen Ekaterina
Varkaus: Hedman Pia, Kiviniemi Marja
Heinävesi: Happonen Tarja, Silvennoinen Johanna
Heinävesi: Keinonen Mikko, Prättälä Kimmo
Joroinen: Holopainen Pekka, Korelin Keijo
Joroinen: Silmäri Janita, Utriainen Alvi
Kaupunginhallituksen edustaja: Pulliainen Paula
Kaupunginhallituksen varaedustaja:
Leppävirran edustaja: Korhonen Kaisa, Nissinen Jaana
Pieksämäen edustaja: Jauhijärvi Merja (uusi valitaan 14.10. kokouksessa)

Vapaa sivistystyö eli kansalaisopisto
Kansalaisopiston opetus rahoitetaan valtionosuuksin, kurssimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Kukin kunta päättää itse paljonko vapaan sivistystyön (=kansalaisopiston) tunteja kunnan alueella järjestetään kalenterivuoden aikana sekä maksaa niistä sovitun tuntihinnan mukaisen korvauksen. Soisalo-opisto toteuttaa tunteja kunnan tilauksen ja toiveiden mukaisesti sekä opiskelijapalautteen ja -toiveiden mukaisesti. Kurssihinnoittelu ja muut käytännöt ovat koko opiston alueella yhteneväiset.

Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus rahoitetaan valtionosuuksin, lukukausimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Taiteen perusopetukseen on vapaa hakeutumisoikeus kaikista Soisalo-opiston sopimuskunnista, kuntakohtaisia opiskelijakiintiöitä ei ole. Taiteen perusopetuksen ryhmiä järjestetään sen mukaan, missä opiskelijoita on riittävästi. Sopimuskunnat maksavat opetuksesta oppilasmäärän mukaisesti. Pieksämäen kaupungin kanssa on erillissopimus musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta. Joroisissa käsityön opetus toteutetaan yhteistyössä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa.

Koulutus- ja lastenkulttuuripalvelut
Aikuiskoulutusyksikön toiminta ja sen rahoitus sovitaan kunkin hankkeen osalta erikseen. Kuopion kesäyliopiston toiminta Varkauden seudulla rahoitetaan valtionosuuksin, opiskelijamaksuin sekä avustuksin. Toiminnasta on solmittu erillinen sopimus Varkauden kaupungin ja Kuopion Yliopistoseura ry:n kesken. Lastenkulttuurikeskus Versoa rahoittavat Varkauden, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun, Hirvensalmen, Heinäveden ja Leppävirran kunnat.

Varkauden hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan  seutujaoston pöytäkirjat ja esityslistat.