Haku Menu

Seutujaosto

Soisalo-opisto toimii Varkauden kaupungin ylläpitämänä oppilaitoksena Heinäveden, Joroisten ja Varkauden alueilla sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän osalta myös Leppävirralla ja Pieksämäellä. Soisalo-opiston toimintaa säätelee Varkauden sivistyslautakunnan alaisena toimiva seutujaosto, jossa on edustus jokaisesta Soisalo-opiston sopimuskunnasta.

Seutujaoston esittelijänä toimii Varkauden sivistysjohtaja Timo Tuunainen,
puh. (017) 579 4460 tai 040 183 4191, timo.tuunainen(at)varkaus.fi

Sivistyslautakunnan seutujaosto 2017–2021
Varsinainen jäsen ja varajäsen perässä

Varkaus: Tolvanen Taru (puheenjohtaja), Markkanen Isto
Varkaus: Juvonen Hannu, Pekkinen Jukka
Varkaus: Tonteri Soili
Heinävesi: Juvonen Sari, Karvinen Anssi
Heinävesi: Keinonen Mikko, Auvinen Hanna
Joroinen: Holopainen Pekka, Taskinen Sabine
Joroinen: Kasanen Jani, Silmäri Janita
Kaupunginhallituksen edustaja: Puustinen Jyri
Kaupunginhallituksen varaedustaja: Brandt Elina
Leppävirran edustaja: Roponen Lauri, Pesonen Markku
Pieksämäen edustaja: Jauhijärvi Merja, Kalliokoski Irene

Vapaa sivistystyö eli kansalaisopisto
Kansalaisopiston opetus rahoitetaan valtionosuuksin, kurssimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Kukin kunta päättää itse paljonko vapaan sivistystyön (=kansalaisopiston) tunteja kunnan alueella järjestetään kalenterivuoden aikana sekä maksaa niistä sovitun tuntihinnan mukaisen korvauksen. Soisalo-opisto toteuttaa tunteja kunnan tilauksen ja toiveiden mukaisesti sekä opiskelijapalautteen ja -toiveiden mukaisesti. Kurssihinnoittelu ja muut käytännöt ovat koko opiston alueella yhteneväiset.

Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus rahoitetaan valtionosuuksin, lukukausimaksuin ja kuntien maksuosuuksin. Taiteen perusopetukseen on vapaa hakeutumisoikeus kaikista Soisalo-opiston sopimuskunnista, kuntakohtaisia opiskelijakiintiöitä ei ole. Taiteen perusopetuksen ryhmiä järjestetään sen mukaan, missä opiskelijoita on riittävästi. Sopimuskunnat maksavat opetuksesta oppilasmäärän mukaisesti. Pieksämäen kaupungin kanssa on erillissopimus musiikin laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta. Joroisissa käsityön opetus toteutetaan yhteistyössä Taito Itä-Suomi ry:n kanssa.

Koulutus- ja lastenkulttuuripalvelut
Aikuiskoulutusyksikön toiminta ja sen rahoitus sovitaan kunkin hankkeen osalta erikseen. Kuopion kesäyliopiston toiminta Varkauden seudulla rahoitetaan valtionosuuksin, opiskelijamaksuin sekä avustuksin. Toiminnasta on solmittu erillinen sopimus Varkauden kaupungin ja Kuopion Yliopistoseura ry:n kesken. Lastenkulttuurikeskus Versoa rahoittavat Varkauden, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungit sekä Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Mäntyharjun, Hirvensalmen, Heinäveden ja Leppävirran kunnat.

Varkauden sivistyslautakunnan seutujaoston pöytäkirjat