Haku Menu

Ajankohtaista

Taideleikkikoululaisten turvallisuusohjeet

Taideleikkikoulu aloittaa syyslukukauden normaalisti valtakunnallisia Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Taideleikkikouluryhmien koko määräytyy opetustilan mukaan niin, että turvavälien pitäminen on mahdollista. Siirtyminen opetustilaan ja poistuminen opetustilasta on mietitty siten, etteivät eri ryhmät kohtaa toisiaan.  Välineiden käytössä opettajat huolehtivat desinfioimisesta.

Tunnille saapuessa:

 • Taideleikkikouluun voi osallistua vain lapsen ja perheenjäsenten ollessa täysin terveitä.
 • Taideleikkikoululaisella saa olla yksi aikuinen saattaja, jotta vältämme tungosta.
 • Saattaja ei tule opetustilaan paitsi lapsi-vanhempi-ryhmissä.
 • Tule tanssiryhmiin treeniasussa ja hiukset valmiiksi laitettuna, jottei pukuhuoneisiin synny ruuhkaa.
 • Tule tunnille juuri ennen oman tunnin alkua. Odotustiloissa ja pukuhuoneissa ei voi viettää aikaa, jotta turvavälien pitäminen onnistuu.
 • Käy wc:ssä ja pese kädet saippualla ennen tunnin alkua. Opettaja ei voi ahtaiden tilojen vuoksi käyttää koko ryhmää pissalla ja käsienpesulla. Käsidesiä on eteisessä ja luokassa.
 • Pese kädet saippualla myös tunnin jälkeen.
 • Muskareissa jokaisella ryhmällä on omat soittimet, joilla soitetaan ja joita desinfioidaan. Kuvataideryhmissä välineitä desinfioidaan joka tunnin jälkeen.
 • Opettaja antaa tarkemmat ohjeet tunnille tultaessa.
 • Koronaan ja opetukseen liittyvissä asioissa riskiryhmäläiset voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä Taideleikkikoulun tiimivastaavaan.

Koronatilanteen ja viranomaisten niin vaatiessa, Taideleikkikoulu siirtyy tarvittaessa etäopetukseen. Etäopetusta on kehitetty ja suunniteltu saatujen palautteiden pohjalta. Jos joudumme siirtymään etäopetukseen, etäopetukseen siirtymisestä ja käytänteistä tiedotetaan tekstiviestillä jokaiselle oppilaalle erikseen.

Mukavia taide-elämyksiä toivotellen,

Taideleikkikoulun opettajat

 

 

Päivitetty 04.11.2020

Turvallisuusohje tanssikoulun oppilaille  

Päivitettyjä ohjeita alla:

 • Yläkouluikäisten sekä sitä vanhempien suositellaan osallistumaan tanssitunneille kasvomaski kasvoilla. Oppilaan tulee hankkia kasvomaski itse.
 • Joroisten kunnan linjauksen mukaan liikunta- ja harrastetilat ovat vain alle 12- vuotiaiden käytettävissä 21.12. saakka. Siitä syystä Street 3-5 Joroisten ryhmän opetus järjestellään toisin. Ryhmää tiedotetaan tilanteesta erikseen.
 • Etäopetukseen siirryttäessä tiedotamme siitä erikseen
  • Tanssitunnit etäopetuksessa tapahtuvat Zoom -sovelluksen välityksellä, lukujärjestyksen mukaisesti.
  • Lukukausimaksua hyvitetään yli 3 viikkoa kestävästä etäopetusjaksosta.

Lämpimästi tervetuloa uudelle lukuvuodelle! Tämä tiedote sisältää infoa alkavasta lukukaudesta ja turvallisuusjärjestelyistä COVID-19 tartuntojen ehkäisemistä varten. Soisalo-opiston tanssikoulun tunnit toteutetaan erityistä huomiota kiinnittäen hygieniaan ja noudattaen opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuusjärjestelyihin muille koulutusmuodoille antamia ohjeita. Lue huolellisesti nämä alla olevat ohjeet ja käykää lapsen kanssa seuraavat turvallisuus ohjeet läpi ennen tunnille saapumista. 

 Opettaja ohjeistaa lisää tunneilla toimimisesta paikan päällä. 

Ajankohtaisesti päivittyvää infoa löytyy Soisalo-opiston kotisivuilta osoitteesta https://www.soisalo-opisto.fi/ajankohtaista/

Tunnille saapuessa:  

 • Tunnille voi osallistua vain täysin terveenä. 
 • Saliin saapuessasi pese ensin kädet huolellisesti saippualla, samoin tunnin päätyttyä. Saleista löytyy käsidesipulloja, mutta oppilas voi käyttää myös omaa käsidesiä. 
 • Saavu harjoituksiin treeniasussa ja hiukset valmiiksi laitettuina, jotta pukuhuoneisiin ei synny ruuhkaa.  
 • Salin jumppamattoja käytetään omien jumppamattojen alla 
 • Tuntipaikalle saavutaan vasta juuri ennen tunnin alkua, tiloissa ei vietetä aikaa ennen omaa tuntia tai sen jälkeen.  Huolehdithan turvaväleistä 
 • Taideleikkikoululaiset voidaan saattaa pukuhuoneeseen, mutta salin reunalle vanhemmat eivät voi tulla odottamaan. Lapsella voi olla vain yksi saattaja mukanaan. 
 • Jos turvavälejä on mahdotonta noudattaa, suositellaan kasvomaskien käyttöä, pukuhuoneissa ja käytävissä. 
 • Olemme tarkistaneet salien maksimioppilasmäärät (lattialla 5m2 per oppilas, tangolla 2m väliä per oppilas).  
 • Opettajamme valmistavat ja suunnittelevat opetuksen niin, että fyysistä kontaktia on mahdollisimman vähän.   
 • Opettajat puhdistavat saleissa olevia tartuntapintoja tuntien välissä, joten tämä saattaa viivästyttää tunteja muutamilla minuuteilla. Pyydämme kärsivällisyyttä. Vasta tämän puhdistuksen jälkeen opettaja päästää seuraavan ryhmän oppilaat sisälle saliin.
 • Mikäli kuulut riskiryhmään, sovi opetusjärjestelyistä opettajasi kanssa.

Nämä ohjeet perustuvat THL:n suosituksiin. Lisätietoa löytyy osoitteesta:  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19  

Järjestämme tunteja mahdollisesti myös ulkona sään salliessa. Opettaja informoi vanhempia ja oppilaita ulkotunnista whatsappin välityksellä.  Mikäli tilanne vaatii, teemme tarvittavat muutokset opetukseen, josta tiedotamme erikseen. Olemme kehittäneet etäopetuksen sisältöä ja toteutustapoja saamamme asiakaspalautteen perusteella sekä parantaneet teknologisia valmiuksia. Suuri kiitos antamastanne palautteesta!   

Mukavaa tanssikauden alkua toivottaen!  

Soisalo-tanssikoulun opettajat  

Päivitetty 02.12.2020